Language: NOR | ENG

Kognitiv terapi

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 10 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet er for tiden ikke åpent for søking

Om utdanningen

 • Du ønsker å hjelpe mennesker med motivasjon til egenmestring
 • Du arbeider med mennesker i utfordrende livssituasjoner
 • Du ønsker en grunnleggende innføring i kognitiv terapi

Studiet gir en grunnleggende innføring i metoden kognitiv terapi med et forebyggende perspektiv.Det fokuseres på forebyggende tilnærming og motivasjon til egenmestring for mennesker som studentene møter i sin arbeidssituasjon. Forskning viser til gode resultater for kognitiv terapi, men at det også forutsetter at man har teoretisk kunnskap om det og god trening i å anvende det i praksis. Det vil derfor legges vekt på stor egenaktivitet i dette studiet og det forutsetter at studentene jobber med mennesker i en egnet arbeidssituasjon. Målet er at du skal kunne anvende kognitiv terapi selvstendig i din arbeidshverdag etter endt studie. Du vil da ha kunnskap om å kunne gjennomføre samtaler med en kognitiv terapeutisk tilnærming med vekt på forebygging og motivasjon til egenmestring av utfordrende livssituasjoner, og forståelse for når denne tilnærmingen kan benyttes.

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor, som jobber med mennesker, både voksne og barn, som er i utfordrende livssituasjoner. Det kan for eksempel være helse – og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV, ansatte i frisklivssentraler, pedagoger og andre institusjoner.  

Søknadsinformasjon

Studiet er åpent for søking, med søknadsfrist 15.november. Studiet skal gå i vårsemesteret 2021.

Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger á 2 dager. For informasjon om samlingsdatoer, se "praktisk informasjon".

 

Praktisk informasjon

Studiet har 3 samlinger à 2 dager. Samlingene gjennomføres på Terningen Arena, Elverum. 

Samlingsdatoer vår 2021:

 • 28.-29.januar
 • 18.-19.februar
 • 11.-12.mars 

 

Opptakskrav

Bachelor innen helse/sosialfag eller pedagogiske fag eller annen relevant 3-årig utdanning på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om teorigrunnlaget for kognitiv terapi
 • har kunnskap om det historiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv terapi
 • har inngående kunnskap om grunnleggende prinsipper og metoder i kognitiv terapi

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende grunnleggende prinsipper og metoder fra kognitiv terapi i sin arbeidssituasjon 
 • kan kritisk vurdere og analysere egne ferdigheter i samtaler
 • kan vurdere når kognitiv terapi er relevant å benytte som forståelsesmodell og i intervensjoner 

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende kognitiv terapi selvstendig i arbeid med mennesker

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

14500,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap