Language: NOR | ENG

Integrert karriereveiledning

  • Varighet: 1 semester
  • Samlingsbasert
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober

Om utdanningen

Nye former for karriereveiledning som kombinerer teknologi og menneskelig interaksjon på forskjellige måter er allerede i bruk. I norsk sammenheng er digital veiledning en fremtredende strategi, både innen nasjonal kompetansepolitikk og i utviklingen av offentlige arbeidsmarkedsrelaterte tjenester. Disse tjenestene kan beskrives som integrert veiledning (eng: blended guidance) ettersom de integrerer ansikt til ansikt, teknologi og nettbaserte elementer. Imidlertid er det per i dag mangel på godt utviklede modeller og teori for integrert veiledning. Det er også mangel på utdanningstilbud innen denne formen for karriereveiledning. Denne modulen vil gi innsikt i hva integrert veiledning er og kan være, samt strategier for hvordan integrere fysiske møter, teknologi og digitale plattformer i karriereveiledning

Den teknologiske utviklingen gir nye arenaer for interaksjon mellom mennesker, og dette skaper nye muligheter for karriereveiledning. Det er potensial for å utvide tilbudet av tjenester, fra å være avhengig av å møtes ansikt til ansikt kan man i dag også benytte digitale plattformer. Potensialet for å utvide og videreutvikle eksisterende tjenester ved å ta i bruk ny teknologi er stort, utviklingen åpner for å ta i bruk nye metoder for karriereveiledning som tidligere ikke har vært mulig. Ny teknologi gjør det også mulig å tenke annerledes rundt effektivitet og fleksibilitet i karriereveiledningstjenestene.

Praktisk informasjon

Valgfritt emne på master i karriereveiledning/ Videreutdanningsemne i karriereveiledning på masternivå. Emnet er samlings- og nettbasertbasert, og gjennomføres på deltid over ett semester.

Samlingstidspunkter:

Datoer for samlinger våren 2021  er 27. og 28. januar og 26. og 27. mai. Den første samlingen vil bli digital, den andre samlingen planlegges med oppmøte, men vil kunne bli digital dersom det blir nødvendig. 

Videre studiemuligheter

Hvis emnet gjennomføres som videreutdanning, vil det kunne inngå som et valgfritt emne i masterutdanningen i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap