Idrett og folkehelse

Høgskolen i Innlandet tilbyr studier innen idrett og folkehelse. Finn det studiet som passer for deg!

Få informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april

Meld meg på