Language: NOR | ENG

Helseveiledning

  • Varighet: 0,5 år
  • Deltid , Betalingsstudium
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode Studiet er for tiden ikke åpent for søking

Om utdanningen

I de senere år har vi fått lovverk (Pasient- og brukerrettighetsloven og Helsepersonelloven) som vektlegger den enkeltes rett til informasjon og medvirkning i helsespørsmål som angår en selv. Dette stiller spesifikke krav til den informasjon og veiledning som blir gitt av helsepersonell. Med økning i helsemessige utfordringer knyttet til livsstil, sykdom og skade, samtidig med økt ansvar for egen helse, er det nødvendig at helsepersonell har kompetanse i å veilede personer i hvordan helsen kan fremmes og mestres.

Hensikten med Videreutdanning i helseveiledning er å bidra til at helsepersonell er bedre forberedt til å informere og veilede personer med helseutfordringer, og deres familie. Studiet vil gi en dypere forståelse av betydningen av at informasjon og veiledning tilpasses den enkelte. Utdanningen har et helsefremmende perspektiv, hvor det vektlegges å styrke personens ressurser for at vedkommende skal kunne ivareta helsen på egen hånd.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7576. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Dette er et samlingsbasert deltidsstudium, med 4 samlinger à 2 dager. Samlingsdatoene i 2018 er 2 dager i uke 43 og 2 dager i uke 48. For 2019 er det samling i slutten av januar og i uke 10 eller 11. Innlevering av eksamen er før påske i 2019.

Veien videre

Studiet kvalifiserer for å kunne utøve helseveiledning til personer med ulike helseutfordringer og deres familie, individuelt og i grupper.  Etter endt utdanning vil studenten kunne veilede personer innen helsefremming, endring av levevaner og mestring av helsesituasjonen i tråd med fag- og forskningsbasert litteratur, samtidig som brukerperspektivet ivaretas.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap