Language: NOR | ENG

Helse og sosialfag

Høgskolen i Innlandet tilbyr studier innenfor helse og sosialfag. Både for deg som ønsker å være fulltidsstudent og for deg som ønsker å kombinere studier med full jobb. Finn det studiet som passer for deg!

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april

Meld meg på