Language: NOR | ENG

Grønn velferdsteknologi

  • Annet studiested
  • Varighet: 0,5 år
  • Nettbasert
  • Studiepoeng 10 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsfrist 10. juni
  • Du ønsker å vite mer om velferdsteknologi og bærekraftige løsninger
  • Du vil ha mulighet til å studere fleksibelt ved siden av jobb

Om utdanningen

Studiet Grønn velferdsteknologi er rettet mot ansatte i helsetjenesten, tjenesteutøvere og ledere, som ønsker å øke sin kunnskap om velferdsteknologi og bærekraftige løsninger. Studietilbudet er fleksibelt, nettbasert og heldigitalt, og er dermed tilrettelagt for personer som er i jobb. Videreutdanningen kan derfor gjennomføres uavhengig av bosted og utdanningsnivå. Utdanningen har som mål å gi kunnskap om velferdsteknologi og bærekraftige løsninger, og hvordan dette kan bidra til å videreutvikle helsetjenesten. Utdanningen skal bidra til at stadig flere ansatte skal evne å se forslag til hvordan velferdsteknologi og bærekraft kan bidra til å løse utfordringer og problemer i helsetjenesten.

Studiet er utviklet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger og Kongsvinger kommune, og gjennomføres i perioden august - november.

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7598 (du finner studiet under Betaling og Oppdrag: HSV høst 2021). Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

-          Har kunnskap om begrepene velferdsteknologi, e-helse, m-helse og innovasjon

-          Har kunnskap om bærekraft som begrep

-          Kjenner til relevante eksempler på hvordan velferdsteknologi kan oppfylle sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft

-          Kjenner til eksisterende og fremtidige velferdsteknologiske løsninger

-          Har kunnskap om hvordan velferdsteknologi benyttes i helse- og velferdstjenesten

Ferdigheter

Kandidaten

-          Kan anvende og forholde seg kritisk til teori om velferdsteknologi og bærekraft

-          Kan bidra til kartlegging av behov for velferdsteknologiske løsninger hos brukere

-          Kan delta i innovasjons- og endringsprosesser knyttet til velferdsteknologi og bærekraft

-          Kan bidra til trygg og sikker bruk av velferdsteknologi

Generell kompetanse

Kandidaten

-          Kan utveksle faglige problemstillinger, synspunkter, etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til velferdsteknologi og bærekraft

-          Kjenner til hvordan velferdsteknologi påvirker samtykke, personvern og enkeltindividets integritet

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap