Language: NOR | ENG

Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist 15.mai 2021

Om utdanningen

 • Ønsker du å lære mer om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i behandling av psykiske problemer?
  fysisk aktivitet 3
 • Ønsker du å lære mer om hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet i behandling?

Økt fokus på helseeffekten av regelmessig fysisk aktivitet i et forebyggende- og helsefremmende perspektiv forsterker behovet for kunnskap, ferdighet og generell kompetanse om fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid. Behandlingstilbudet innen psykisk helsearbeid påvirkes av samfunnsutviklingen som igjen påvirker helsepersonells arbeidsform og arbeidsmetode.

Studiet bygger på en helhetlig behandlingstilnærming med fokus på en tilfriskningsprosess som ivaretar pasientens egne ressurser gjennom å tilrettelegge for en aktiv og meningsfull hverdag. Fysisk aktivitet fremmer pasientens egne krefter og bidrar til å skape kvalitet på relasjon og optimisme og tro på fremtiden. Målet er bedre livskvalitet gjennom økt egenkontroll og personlig ansvar i hverdagen.

 

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7587. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet er et deltidsstudium, med 3 samlinger à 3 dager. Mellom samlingene er det oppgaver og selvstudium. Samlingene foregår på Terningen Arena i Elverum. Oppstart vil være i slutten av august.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale begreper som helse, fysisk aktivitet, livsstil og folkehelse
 • kjenner til effekten av fysisk aktivitet som behandlingsform, og forebyggende og helsefremmende tiltak i psykisk helsearbeid
 • kjenner til planer, meldinger og lovverk spesielt knyttet til fysisk aktivitet og psykisk helsearbeid
 • har kunnskap om sentrale motivasjonsstrategier knyttet til psykisk helse og fysisk aktivitet
 • kjenner til kroppens anatomi og fysiologi og har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet påvirker kroppens funksjon

 

Ferdighet

Kandidaten

 • kan anvende relevante veiledningsverktøy i endring av livsstil på individ - og gruppenivå
 • kan tilrettelegge varierte aktivitetsopplegg for personer med ulikt funksjonsnivå, interesser, behov og muligheter
 • kan anvende ulike motivasjonsstrategier og helsepedagogiske prinsipper i tilrettelegging av fysisk aktivitet

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan presentere sentralt fagstoff, er bevisst sin egen rolle og kan bidra til nytenkning
 • kan planlegge og gjennomføre tilrettelagt fysisk aktivitet på individ- og gruppenivå

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

15800,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap