Language: NOR | ENG

Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge

  • Varighet: Et semester
  • Deltid
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode ikke åpent for søking

Ønsker du å utgjøre en positiv forskjell for barn og unge? Emnet retter oppmerksomheten mot forebygging på individ og institusjonsnivå, samt tar opp tema som marginalisering og sosiale problemer.

Om utdanningen

Emnet er et bredt anlagt studium i forbyggende arbeid overfor barn og familier som er i utsatte posisjoner i samfunnet. Det legges vekt på at forebygging må ses i sammenheng med samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering på sentrale arenaer i samfunnet.

På makronivå rettes oppmerksomheten mot ulike typer marginalisering av barn og unge, som f. eks. fattigdom, ulike typer ”utenforskap” og rusavhengighet hos foreldre eller rusbruk blant ungdommene selv.

På mikronivå rettes oppmerksomheten spesielt mot ulike typer helsemessige og sosiale problemer som barn, unge og foreldre har. Kunnskap om problemskapende faktorer og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering, vil gi kunnskap om hva slags forebyggende innsatser som kan fremme deltakelse og hemme marginalisering.

Emnet gir en oversikt over ulike typer forebygging på samfunnsnivå, i institusjoner som familie, barnehage, skole, etc., og på individnivå. I denne sammenheng tas det også opp temaer knyttet til tidlig intervensjon.

Praktisk informasjon

  • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her. 

Samlingsdatoer * med forbehold om endringer:

  • 1. samling: 21. og 22.januar 2021
  • 2. samling: 18. og 19.mars 2021
  • 3. samling: 15. og 16.april 2021

Eksamensinnlevering 19.mai 2021

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap