Language: NOR | ENG

Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge

 • Varighet: Et semester
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
 • Du vil lære om forebyggende arbeid overfor barn og familier
 • Du ønsker å få oversikt over forebygging på individ og institusjonsnivå
 • Emnet består av tre samlinger

Om utdanningen

Emnet er et bredt anlagt studium i forbyggende arbeid overfor barn og familier som er i utsatte posisjoner i samfunnet. Det legges vekt på at forebygging må ses i sammenheng med samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering på sentrale arenaer i samfunnet.

På makronivå rettes oppmerksomheten mot ulike typer marginalisering av barn og unge, som f. eks. fattigdom, ulike typer ”utenforskap”, og rusavhengighet hos foreldre eller rusbruk blant ungdommene selv.

På mikronivå rettes oppmerksomheten spesielt mot ulike typer helsemessige og sosiale problemer som barn, unge og foreldre har. Kunnskap om problemskapende faktorer og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering, vil gi kunnskap om hva slags forebyggende innsatser som kan fremme deltakelse og hemme marginalisering.

Emnet gir en oversikt over ulike typer forebygging på samfunnsnivå, i institusjoner som familie, barnehage, skole, etc., og på individnivå. I denne sammenheng tas det også opp temaer knyttet til tidlig intervensjon.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 3442. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her. 

Samlingsdatoer * med forbehold om endringer.

 • 1. samling: 9. og 10. januar 2020
 • 2. samling: 20. og 21. februar 2020
 • 3. samling: 16. og 17. april 2020
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap