Language: NOR | ENG

Etikk og moralske problemer

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige studieplasser våren 2021
 • Du ønsker å lære mer om moralfilosofi
 • Gir en systematisk innføring i etiske temaer
 • Er mine moralske oppfatninger objektive eller er de subjektive?

Om utdanningen

Hvordan bør jeg leve livet mitt? Hva er godt? Hva er dårlig? Hvordan bør jeg handle? Hva er bra for meg? Hva er bra for samfunnet? Er min moral et produkt av min kultur? Er mine moralske oppfatninger objektive eller er de subjektive? Dette er spørsmål som mennesker har stilt, i ulike versjoner, gjennom hele sin historie og som er like aktuelle i dag.

Disse og flere beslektede spørsmål tilhører den delen av filosofien som kalles etikk, eller moralfilosofi. Moralfilosofien er videreutviklingen av den refleksjonen som de fleste mennesker har over moralske oppfatninger og valg, og er således viktig både for individet og samfunnet: moralske oppfatninger og valg er sentrale i det som gir mening og struktur til våre liv og identitet, og samtidig er de sentrale i vår omgang med andre mennesker og institusjoner.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 2002. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her. 

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Etter gjennomført emne har studenten kunnskaper om:

 • Sentrale moralfilosofiske posisjoner og tradisjoner i den vestlige filosofiske tradisjonen.
 • Sentrale diskusjoner innen verditeori, normativ etikk, metaetikk og moralpsykologi i den vestlige tradisjonen og i vår samtid.
 • Praktisk øvelse i og erfaring  med å diskutere konkrete, aktuelle problemstillinger og dilemmaer av moralsk art.

 

FERDIGHETER

Etter gjennomført emne har studenten:

 • skjerpet forståelse og blikk for hvordan etiske problemer er tilstede både i konkrete dagliglivssituasjoner og i større spørsmål av betydning for samfunnsutvikling og verdier
 • utviklet sine analytiske ferdigheter og evne til kritisk etisk refleksjon over slike spørsmål.

GENERELL KOMPETANSE

 • Etter gjennomført emne har studenten oppnådd generell kompetanse om noen grunnleggende moralfilosofiske temaer og etisk refleksjon over konkrete tilfeller.

Veien videre

Du vil gjennom dette emnet få en forståelse av etikk (moralfilosofi) og hvordan dette er viktig både for individet og samfunnet i dag.