Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi

 • Deler av studiet gjennomføres ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad
 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid, Samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Søknadsperiode Studiet er for tiden ikke åpent for søking

Om utdanningen

Både nasjonalt og internasjonalt satses det nå massivt på velferdsteknologi. Bruk av velferdsteknologi kan gi mennesker med ulike funksjonsnedsettelser økt mulighet for å mestre sin hverdag. For eksempel klare seg i egen bolig i lengre tid, leve et mer aktivt liv og få større kontroll over egen helse. Teknologien kan bidra til å
opprettholde og forsterke sosiale nettverk og mobilisere til økt samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljøet, familie og frivillige. Den kan også brukes til å bedre arbeidsforholdene for ansatte i tillegg til å åpne for nye måter å organisere tjenestene.

Temaer i studiet:

 • Ulike teknologier – muligheter, utfordringer og begrensninger
  - trygghet og sikkerhet
  - kompensasjon og velvære
  - sosial kontakt
  - behandling og pleie
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Brukermedvirkning og individuell tilrettelegging
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Standarder og kravspesifikasjoner
 • Utforming av kravspesifikasjoner
 • El-sikkerhet – teknisk terminologi og systemkunnskap
 • Menneske / maskin-interaksjon
 • Makt og forvaltning av makt
 • Sentrale aktørers roller og ansvar 

Kommunene i Hedmark kan på vegne av sine ansatte søke Fylkesmannen i Hedmark om økonomisk støtte til studieavgift, semester- og materialavgift.  

Veien videre

Studiet kan søkes innpasset i en 30 studiepoengs videreutdanning ved Høgskolen i Østfold, med oppstart høsten 2017 (under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere).

Mer informasjon

Pris

19 000,- i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap