Language: NOR | ENG

Bachelor i tannpleie

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du på utkikk etter allsidig og variert yrke? På studiet lærer du å forebygge og diagnostisere sykdommer i munnhulen, og hvordan du kan samhandle med og ivareta pasienters behov.

Om utdanningen

Som tannpleier får du en betydningsfull rolle i tannhelsetjenesten gjennom arbeid med barn, voksne og eldre både i og utenfor institusjon. 

Du lærer å forebygge og diagnostisere sykdommer og skader i munnhulen, og behandle enkelte orale sykdomstilstander. I utdanningen får du kompetanse i å samhandle med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere i og utenfor helsesektoren for å fremme deltakelse, mestring, helse og livskvalitet. Du får også kunnskap om hvordan du kan ivareta pasientenes behov for oppfølging, behandling eller henvisning. 

Høgskolen har en velutstyrt øvingsklinikk og fantomlaboratorium hvor en del av undervisningen foregår. Studiet er bredt faglig sammensatt, hvor tannhelsefaglig kunnskap, naturvitenskap, samfunnsfag og humanistiske fag er viktige forutsetninger for å kunne utøve faglig god tannpleie.

Praktisk informasjon

På dette studiet er det fysisk oppmøte på studiestedet hver uke.

Det vil være undervisning i ulike former, som for eksempel forelesninger, praktiske øvelser i øvingsavdelingen, gruppeoppgaver, veiledning og seminarer.

Det vil også være egenstudier i form av forberedelse til undervisning, skriving av mappeoppgaver, strømmede forelesninger og nettbaserte oppgaver.

Jobbmuligheter

Som tannpleier får du en betydningsfull rolle i offentlig tannhelsetjeneste gjennom helsefremmende og forebyggende oralt helsearbeid med fokus på alle aldersgrupper og grader av funksjonsevne. Mange tannpleiere jobber i privat tannhelsetjeneste, enten som ansatt på en privat tannklinikk, eller som selvstendig næringsdrivende. Det er også muligheter for jobb hos spesialister som for eksempel kjeveortopeder og periodontister.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen tannpleievitenskapelige emner
 • har relevant kunnskap innen odontologiske, biomedisinske - og samfunnsvitenskapelige emner
 • har kunnskap om tannpleiefagets historie, tradisjon og egenart
 • har kunnskap om relevant forskning og utviklingsarbeid innen tannpleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og tannhelsetjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten
 • har kunnskap om nasjonale og globale helseutfordringer

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utøve tannpleie basert på forskning, kunnskap, erfaring og faglig skjønn
 • kan ivareta pasientens behov for tannhelsetjeneste ved å vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere oral helse 
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan undervise og veilede pasienter og pårørende
 • kan fremme læring gjennom prosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i tannhelsetjenesten
 • kan beherske relevante instrumenter, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • kan knytte kunnskap om innovasjon og endringsprosesser opp mot ledelse av tannpleiefaget og tannpleieryrket
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan anvende resultater fra forskning og fagutviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan utøve faglig forsvarlig tannpleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • kan møte pasienter og pårørende med innlevelse og ansvarlighet
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • kjenner til nytenkning og innovasjon innenfor tannhelsetjenestens fagområder
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i tannpleiefaget og tannhelsetjenesten
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • er bevisst tannpleieprofesjonens betydning i faglige og etiske diskusjoner i offentlige debatter om tannhelsehelsepolitiske spørsmål 

Utenlandsopphold

Har du lyst til å reise på utveksling og lære mer om helseutfordringer i andre land? Som student på Bachelor i tannpleie kan du reise til Indonesia i 4. semester for å gjennomføre fire ukers folkehelseprosjekt som en del av emne 4TAFO22 Folkehelse. Du vil tilbringe mesteparten av utvekslingsperioden på øya Sabang ved sykepleierskolen  Akademi Keperawatan Ibnu Sina (AKIS). Under prosjektet vil du jobbe tett sammen med indonesiske studenter. Dere vil ha felles forelesninger og drive med datainnsamling i indonesiske landsbyer. Dere vil også dra på besøk til sykehus og helsestasjoner i Aceh provinsen for å bli kjent med helsesystemet i Indonesia.

NB: Utveksling til Indonesia har tidlig søknadsfrist! Du søker ett år i forkant, dvs. innen 15. februar 1. studieår.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Praksis utgjør en stor og viktig del av studiet. I hvert semester er det praktiske øvelser i skolens øvingsklinikk. Studiet inneholder fire praksisperioder, som alle varer i seks uker. Praksisstudiene foregår i offentlige tannklinikker hovedsakelig i Innlandet og Viken, men også andre fylker benyttes. Dette gjør at du får prøve deg ute i det virkelige yrkeslivet og får oppleve realistiske situasjoner allerede i studietiden. I praksis er arbeidsukene 30 timer pr. uke og det kreves minst 90 prosent oppmøte.

I forbindelse med praksis kan du som student få praksisplass et godt stykke unna Elverum, og må derfor påregne noe utgifter til reise- og/eller boutgifter i praksis.

Videre studiemuligheter

Studiet gir grunnlag for å søke masterstudier og videreutdanninger innen fagfeltet i inn- og utland. Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette på master i folkehelsevitenskap.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Arthur studerer Bachelor i tannpleie ved studiested Elverum.

- Et yrke for alle som ønsker å jobbe med mennesker

Helt siden han var liten har Arthur Bærheim ønsket å studere tannpleie. Nå gjør han det ved studiested Elverum.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap