Language: NOR | ENG

Bachelor i sykepleie - Tynset

 • Annet studiested Primært på Tynset med noen samlinger på Elverum
 • Varighet: 4
 • Deltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du å studere sykepleie på deltid? Dette fleksible studiet er samlingsbasert på studiested Tynset, har fem praksisperioder og varierte undervisningsmetoder.

Om utdanningen

Med denne utdanningen får du muligheten til å ta en bachelorgrad i sykepleie på deltid over fire år. Studiet er nett- og samlingsbasert, og samlingene er på studie og høgskolesenteret på Tynset

Flere av våre studenter som tar sykepleie deltid er voksne studenter som er yrkesaktive og har valgt å kombinere studier med arbeid og familie. Dette krever god struktur og disiplin i hverdagen, og god dialog med arbeidsgiver. Det må påregnes redusert stilling i studietiden, og permisjon i praksisperiodene. 

Praktisk informasjon

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over fire år. Bachelor i sykepleie- deltid på Tynset er basert på fleksible undervisningsmetoder, med digitale samlinger og fysiske samlinger på Tynset i hvert semester. På de digitale samlingene vil det være forelesninger, gruppearbeid og veiledning. På samlingene på studiestedet vil det være praktiske øvelser, veiledninger og gruppearbeid. Mellom samlingene vil du jobbe med skriftlige oppgaver, tester og selvstudier.

Studiet blir gjennomført med et gjennomsnitt på 75 prosent av fulltid, men alle praksisperiodene vil være på fulltid. Fem av åtte semestre vil ha en praksisperiode. Se emnebeskrivelsene for å hvilke semestre som har praksis. 

Jobbmuligheter

Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som sykepleier vil du være i stand til å ta ansvar for at mennesker i ulik alder, med sammensatt helse- og sykdomssituasjon, får ivaretatt sine behov.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer, også på tvers av helsetjenestetilbud.

Du kan jobbe i - og utenfor institusjoner, i offentlig og privat helsetjeneste, nasjonalt og internasjonalt.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse og i tillegg må alle søkere dokumentere:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest.

Søkere blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført bachelorutdanning i sykepleie skal ha følgende totale læringsutbytte;

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov og menneskekroppens anatomi og fysiologi
 • Har bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon
 • Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • Har bred kunnskap om kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende, medstudenter, veiledere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten
 • Har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Har kunnskap om hvordan man kan oppdaterer sin fagkunnskap
 • Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten
 • Kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov
 • Kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • Kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov i primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer
 • Kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelsen i et internasjonalt perspektiv
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter
 • Kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten
 • Har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå
 • Kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling

Utenlandsopphold

Hva med praksis i Namibia eller prosjektarbeid i Indonesia? Som sykepleierstudent hos oss får du mulighet til å søke om tilrettelagt utvekslingsopphold ved høgskolens samarbeidspartnere verden rundt. I 4. semester kan du ta praksis i  Namibia i tre måneder eller skrive et folkehelseprosjekt i  Indonesia i fire uker.

Du kan også reise til  Augustana University i USA for hele 5. semester! Er du mer interessert i kortere utvekslingsopphold, kan du søke om å ta deler av praksisstudiene dine i Norden.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et  utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

I bachelor i sykepleie foregår mye av studiet ute i praksis. Totalt 50 uker vil være varierte praksisstudier i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Praksisperiodene omfatter områdene eldreomsorg og geriatri, medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og hjemmebasert omsorg. På studiestedet vil du drive ferdighetstrening i vår moderne og godt utstyrte øvingsavdeling, som et supplement til og en forberedelse til praksis. Inntil 10 uker av studiet benyttes til ferdighetstrening, forberedelser til praksis og refleksjon over praksisstudier. 

Selv om studiet går på deltid vil praksisstudiene foregå på fulltid. Praksisperiodene vil være av ulik varighet, mellom 7 og 11 uker. Det er høgskolen som fordeler praksisplasser, og vi disponerer praksisplasser i tidligere Hedmark fylke. For dette studiet er praksis primært innenfor kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Røros og Os. Det må påregnes noe utgifter til reise i forbindelse med praktiske studier. 

Videre studiemuligheter

Som ferdig utdannet sykepleier kan du spesialisere deg videre, blant annet innen kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse, helsesøster, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå. Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Sykepleier øver på å sette kanyle

Krav om 3 i matematikk og norsk for å bli sykepleier

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap