Language: NOR | ENG

Bachelor i idrettsvitenskap, med fordypning i helse og treningsfysiologi

Bachelor i idrettsvitenskap, med fordypning i helse og treningsfysiologi
 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
Bachelor i idrettsvitenskap, med fordypning i helse og treningsfysiologi

Studiet er lagt til rette for toppidrettsstudenter, og gir deg muligheten til å prestere enda bedre som utøver. Du lærer om hvordan trening påvirker kroppen og får en bred innføring i idrettsvitenskap.

Om utdanningen

Denne utdanningen gir deg kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og trening påvirker menneskekroppen. Du vil få kunnskap som som kan få deg til å prestere bedre i idrett, og gi råd som kan være med på å sikre bedre helse til personer med ulike sykdommer. 

Du vil få innsikt i hvordan du veileder andre og hvordan du tilpasser veiledningen til ulike behov. Utdanningen er naturvitenskaplig innrettet, men berører også psykologi og idrettens rolle i samfunnet.

Vi setter teorien ut i praksis, både i form av idrettsaktiviteter, praktisk instruksjon, flere typer praksis i arbeidslivet og forskningsarbeid. Vårt testlaboratorium benyttes i undervisningen.

Studiet er lagt til rette for toppidrettsstudenter og kan dermed kombineres med idrettssatsing. Lillehammer er kjent for sitt gode studiemiljø, og er en aktiv by med unike muligheter innen friluftsliv og idrettsaktiviteter på alle nivåer.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiested Lillehammer
 • Du kan benytte deg av lokalt opptak for å søke deg inn på studiet om du har tatt årsstudium i idrett ved HINN.
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 
 • Ved oppstart må studenter legge fram gyldig politiattest.

I enkelte deler av studiet kreves det at studentene selv har utstyr for å kunne delta, for eksempel joggesko og treningsklær.

Jobbmuligheter

Som helse- og treningsfysiolog kan du jobbe med trening innen helsesektoren, trene idrettsutøvere, gjøre karriere som personlig trener, jobbe i skoleverket, treningssenter-bransjen, idrettsorganisasjoner og mye mer. Hvis du er interessert i å finne morgendagens kunnskap, kan studiet være starten på en forskerutdanning.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Ved oppstart må studenter legge fram gyldig politiattest.

 

Innpass av høyere utdanning/opptak til 2.studieår

Søkere med fullført og bestått Årsstudium i idrett kan søke opptak til 2.studieår på bakgrunn av årsstudiet. Søking skjer via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kandidaten skal i løpet av bachelorprogrammet ha tilegnet seg følgende læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har en helhetlig forståelse av begrepet idrett
 • har kunnskaper om menneskets fysiologi fra individ og organnivå til molekylært nivå
 • forstår de fysiologiske effektene av aktivitet og inaktivitet og hvordan dette kan påvirke helse og prestasjonsevne
 • forstår hvordan ulike treningsmetoder og treningsopplegg påvirker prestasjonsevne og helse
 • forstår hvordan kunnskapen om trening kan tilpasses ulike mennesker og ulike sykdomsgrupper
 • har kunnkaper om hvordan man veileder under trening og hvordan man skaper et godt læringsklima
 • har kunnskap om veiledning og motivasjon av ulike mennesker innen trening og livsstil.
 • har innsikt i hvordan forskning gjennomføres

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan instruere ulike individer i styrke- og utholdenhetstrening
 • kan tilpasse og lede fysisk aktivitet for ulike grupper
 • kan skape et godt klima for læring og mestring
 • kan gjennomføre motiverende samtaler med ulike mennesker
 • kan gjennomføre fysiologiske tester/prestasjonstester

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt i etiske og moralske problemstillinger knyttet til det å veilede andre
 • Har respekt for at alle mennesker selv skal bestemme sine valg
 • Kan veilede andre under trening
 • Kan veilede og motivere andre til å ta nye valg i livet
 • kan analysere og anvende resultater fra gjennomførte fysiske tester
 • kan utarbeide individuelle treningsprogram for ulike personer
 • kan gjennomføre mindre forskningsprosjekter under veiledning
 • kan formidle/presentere forskningsbasert viten

Emner

Emnestruktur

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

For idrettsstudenter er det tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester. En forutsetning for utenlandsopphold er at emnet Idrettsfysiologi (15 sp) erstattes av tilsvarende emne.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Se hvilke universiteter som har avtaler som inkluderer ditt studieområde ved å klikke på denne lenken: Hvor kan jeg reise? 

Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

I løpet av studiet legges det opp til en lengre praksisperiode (fire uker) og flere kortere praksisperioder eller oppgaver knyttet til arbeidslivet. Praksisen og praksisrettet undervisning har fokus på fysisk aktivitet og gjennomføres i ulike institusjoner, toppidretten, testlaboratorium, treningssenter, frisklivssentral eller skoleverket.

Videre studiemuligheter

Fullført bachelorgrad gir mulighet til å søke opptak til  master i treningsfysiologi ved Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Lillehammer og andre masterstudier i inn- og utland.

 

 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Idrettsstudent Ingrid.

Kombinerer idrettsstudier med jobb i Forsvaret

Ingrid er en student litt utenom det vanlige. Hun studerer på Lillehammer, er bosatt på Askøy og jobber i Forsvaret i Nord-Norge.

Portrettbilde av Jørgen Ivar Eikås som nå jobber som idrettspedagog.

Godt læringsmiljø

Jørgen Eikås tok bachelor i idrettsvitenskap ved HINN. Det skaffet han jobb som idrettspedagog på Ringen Rehabiliteringssenter. 

- Når jeg ser tilbake på studietiden vil jeg trekke fram studiemiljøet. Det var helt fantastisk på Lillehammer, og klassen besto av sunne studenter med gode verdier.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap