Language: NOR | ENG

Bachelor i idrettsvitenskap, med fordypning i helse og treningsfysiologi

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du har lyst til å få mer kunnskap i idrettsfysiologi
 • Du vil lære om hvordan trening påvirker kroppen
 • Du ønsker å kunne utvikle treningsopplegg for ulike mennesker

Om utdanningen

I denne utdanningen vil du få kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og trening påvirker menneskekroppen. Du vil lære hvordan denne kunnskapen kan brukes til å oppnå topprestasjoner i idrett, og gi bedre helse til personer med ulike sykdommer. Du vil lære hvordan du veileder andre og hvordan du tilpasser veiledningen til ulike behov. Utdanningen er naturvitenskaplig innrettet, men berører også psykologi og idrettens rolle i samfunnet.

Vi setter teorien ut i praksis, både i form av idrettsaktiviteter, praktisk instruksjon, flere typer praksis i arbeidslivet og forskningsarbeid. Vårt testlaboratorium benyttes i undervisningen.

Utdanningen er lagt til rette for toppidrettsstudenter og kan dermed kombineres med idrettssatsing. Lillehammer er kjent for et godt studiemiljø, og er en aktiv by med unike muligheter innen friluftsliv og idrettsaktiviteter på alle nivåer.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Godt læringsmiljø

Studiemiljøet på Bachelor og Årsstudium i idrettsvitenskap i Lillehammer vant læringsmiljøpriser i 2010 og 2013 og ble nominert til en nasjonal læringsmiljøpris i 2016.

Jørgen Eikås tok Bachelor i idrettsvitenskap ved HINN. Det skaffet han jobb som idrettspedagog på Ringen Rehabiliteringssenter. 

- Når jeg ser tilbake på studietiden vil jeg trekke fram studiemiljøet. Det var helt fantastisk på Lillehammer, og klassen besto av sunne studenter med gode verdier.

Les hele intervjuet her 

Eikås
Bilde av ishockeyspilleren og student Sondre Bjerke.

Kombinerer idrettsstudier med ishockey på elitenivå

Sondre Bjerke kombinerer idrettsstudier med spill for Lillehammer Ishockeyklubb.

- Jeg har opplevd dette som et bra og lærerikt studie som har nådd opp til mine forventninger. Jeg har drevet med idrett hele livet så jeg ville få mer kompetanse om hvordan kroppen fungerer.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiested Lillehammer
 • Du kan benytte deg av lokalt opptak for å søke deg inn på studiet om du har tatt Årsstudium i idrett ved HINN. Les mer om dette her. 
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her
 • Ved oppstart må studenter legge fram gyldig politiattest.

I enkelte deler av studiet kreves det at studentene selv har utstyr for å kunne delta, for eksempel joggesko og treningsklær.

Emner

Emnestruktur

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Kandidaten skal i løpet av bachelorprogrammet ha tilegnet seg følgende læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har en helhetlig forståelse av begrepet idrett
 • har kunnskaper om menneskets fysiologi fra individ og organnivå til molekylært nivå
 • forstår de fysiologiske effektene av aktivitet og inaktivitet og hvordan dette kan påvirke helse og prestasjonsevne
 • forstår hvordan ulike treningsmetoder og treningsopplegg påvirker prestasjonsevne og helse
 • forstår hvordan kunnskapen om trening kan tilpasses ulike mennesker og ulike sykdomsgrupper
 • har kunnkaper om hvordan man veileder under trening og hvordan man skaper et godt læringsklima
 • har kunnskap om veiledning og motivasjon av ulike mennesker innen trening og livsstil.
 • har innsikt i hvordan forskning gjennomføres

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan instruere ulike individer i styrke- og utholdenhetstrening
 • kan tilpasse og lede fysisk aktivitet for ulike grupper
 • kan skape et godt klima for læring og mestring
 • kan gjennomføre motiverende samtaler med ulike mennesker
 • kan gjennomføre fysiologiske tester/prestasjonstester

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt i etiske og moralske problemstillinger knyttet til det å veilede andre
 • Har respekt for at alle mennesker selv skal bestemme sine valg
 • Kan veilede andre under trening
 • Kan veilede og motivere andre til å ta nye valg i livet
 • kan analysere og anvende resultater fra gjennomførte fysiske tester
 • kan utarbeide individuelle treningsprogram for ulike personer
 • kan gjennomføre mindre forskningsprosjekter under veiledning
 • kan formidle/presentere forskningsbasert viten

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Ved oppstart må studenter legge fram gyldig politiattest.

 

Innpass av høyere utdanning/opptak til 2.studieår

Søkere med fullført og bestått Årsstudium i idrett kan søke opptak til 2.studieår på bakgrunn av årsstudiet. Søking skjer via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

For idrettstudenter er det tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester. Forutsetning for utenlandsopphold er at emnet Idrettsfysiologi (15 sp) erstattes av tilsvarende emne

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  

Det er tilrettelagt for at du kan reise på utveksling i fjerde semester. Se hvilke universiteter som har avtaler som inkludere ditt studieområde ved å klikke på denne lenken: Hvor kan jeg reise? 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Se hvilke universiteter som har avtaler som inkludere ditt studieområde ved å klikke på denne lenken: Hvor kan jeg reise? Og ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

I løpet av studiet legges det opp til en lengre praksisperiode (4 uker) og flere kortere praksisperioder eller oppgaver knyttet til arbeidslivet. Praksisen og praksisrettet undervisning har fokus på fysisk aktivitet og gjennomføres hos ulike institusjoner, innen toppidretten, i testlaboratorium, i treningssenter, frisklivssentral eller i skoleverket.

Veien videre

Hva blir du?

Som helse og treningsfysiolog kan du jobbe med trening innen helsesektoren, trene idrettsutøvere, gjøre karriere som personlig trener, jobbe i skoleverket, treningssenterbransjen, idrettsorganisasjoner og mye mer. Hvis du er interessert i å finne morgendagens kunnskap, kan studiet være starten på en forskerutdanning.

Fullført bachelorgrad gir mulighet til å søke opptak til  Master i treningsfysiologi ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer og andre masterstudier i inn- og utland.

 

 

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap