Language: NOR | ENG

Akuttmedisin for legevaktpersonell

  • Varighet: 2 dager
  • Betalingsstudium
  • Studiepoeng 0 studiepoeng
  • Søknadsperiode For tiden ikke åpent for søking
  • Du arbeider på legevakt
  • Du ønsker å ta pålagt kurs i akuttmedisin
  • Du ønsker å ta kurs i ditt nærmiljø

 

Om utdanningen

Kurs i akuttmedisin er den praktiske delen av obligatorisk kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell og fastleger.

 

Kurset foregår over to dager i Høgskolen i Innlandets flotte lokaler ved Terningen Arena i Elverum. Høgskolen har en ny og fullt utstyrt øvelsesavdeling der kurset vil foregå. Høgskolen driver flere helserettede utdanninger, deriblandt bachelor i sykepleie, master i avansert klinisk sykepleie og spesialsykepleie innen anestesi, Intensiv og operasjon. Helsedirektoratet har akkreditert høgskolen som kursarrangør.

Gjennom kurset skal det gjennomgås praktisk trening på akuttmedisinsk undersøkelse, praktiske ferdigheter og øvelser på kliniske kasuistikker. Rammene for alle scenarier vil være gjenkjennbart fra deres hverdag.

Instruktørene er delvis ansatt hos høgskolen og delvis innleide instruktører. Alle instruktører vil ha lang erfaring fra både prehospitalt arbeid og instruktørvirksomhet. Ulike legevakter vil kunne ha ulike behov for innhold på kursene – ta kontakt så skal vi se på løsninger for å tilpasse dette.

Kursdatoer

Alle landets kommuner får  tilskudd til oppfølging av akuttmedisinforskriften. Det dekkes kr 5000 i kursavgift per deltaker og kr 250 per deltaker for nettkurs dekkes. For fast ansatte fastleger og annet helsepersonell dekkes også kr 4000 i reise/oppholdsutgifter per deltaker.

Praktisk informasjon

Kurset foregår over to påfølgende dager 8.30 - 15.30 ved Høgskolen i Innlandets campus i Elverum. Campuset har en stor øvingsavdeling med moderne fasiliteter.

Hva koster det?

5300,- inkludert varm lunsj begge kursdager
Akuttmedisin for legevaktpersonell

Påmelding og forkunnskaper

Pretest/e-læring

Obligatorisk nettbasert forkurs (e-læring) må være gjennomført før du kommer til Høgskolen på kurs. Ta e-læringen her: https://kurs.uni.no/course/view.php?id=12
Kurset er et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250. Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. Kurset skal gjennomføres før den praktiske delen.

E-læringskurset må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs.
Estimert tidsbruk er 4-6 timer.

Kursgodkjenninger dokumentert med kursbevis:

  • Leger: Godkjent av Legeforeningen med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs iakuttmedisin til videre- og etterutdanningen.
  • Sykepleiere: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

 

Påmelding Akuttmedisin for legevaktpersonell

Du melder deg på her:  https://evuweb.fsweb.no/evuweb/institusjon

Obs: kurset har bindende påmelding.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap