Language: NOR | ENG

Årsstudium i mat, ernæring og helse

  • Varighet: 1 år
  • Heltid
  • Studiepoeng 60 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Kunnskap om helsefremmende og bærekraftig matforbruk er viktig for å sikre god helse. Studiet retter oppmerksomheten mot ernæring og folkehelse, og kan brukes i en bachelorgrad.

Om utdanningen

Mat og måltider er sentralt for alle. Et sunt og bærekraftig kosthold er en viktig forutsetning for god helse og er en del i en helsefremmende livsstil. 

Årsstudium i mat, ernæring og helse retter seg mot deg som er interessert i å øke kompetansen din om mat, ernæring og helse. Studiet egner seg også for andre profesjonsutøvere, for eksempel lærere som ønsker utdanning innen kunnskapsområdene mat, ernæring og helse.

Utdanningen gir en bred innføring i sentrale begreper, teorier og metoder innen flere fagområder der mat inngår.

Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer hvor vi kombinerer teori med praktisk arbeid på kjøkkenet, og andre læringsarenaer. Du arbeider med aktuelle og spennende problemstillinger innenfor folkehelseområdet som er knyttet til grunnleggende ernæring og samfunnsernæring, matteknologi og trygg mat, matkultur og matpedagogikk.

Hvorfor ta utdanningen på Elverum? 

  • Et studiested med fokus på folkehelse
  • Du får et årsstudium du kan bruke i en bachelorgrad
  • Nytt og moderne undervisningskjøkken

Praktisk informasjon

Studenter på årsstudium i mat, ernæring og helse betaler matpenger. Det utgjør ca. 1500 kr per år.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til mat i ulike sektorer i samfunnet. Du får generell mat og helsefaglig kompetanse og et godt utgangspunkt for å bli en dyktig matpedagog og mat- og helselærer. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Ved fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

- har forståelse for kostens betydning for helse.

- har kunnskap om faktorer som påvirker måltidsmønster og matforbruk

- kjenner til sentrale lover og regelverk for mat og ernæring, samt aktuelle planer, strategier og tiltak for befolkningen

- kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

- kan oppdatere sin kunnskap innenfor mat og helse

Ferdigheter

 Kandidaten

- kan anvende sin faglige kunnskap ved praktisk matlaging og planlegging av måltider

- kan finne, vurdere og henvise til informasjon og kunnskap innenfor fagområdet

- behersker relevante faglige redskap, teknikker og uttrykksformer

 Generell kompetanse

 Kandidaten

- har innsikt i relevante faglige- og etiske problemstillinger

- kan benytte faglige begreper i teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

- kan formidle sentralt faginnhold.

- kan utveksle kunnskap og erfaringer med andre innen fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Praksis

Det er fem dagers praksis i vårsemesteret, i emnet matpedagogikk.

Videre studiemuligheter

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til andre året i bachelor i folkehelsearbeid gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet. Dette kan du lese mer om her.

Du kan også bruke årsstudiet som et år i en fri bachelorgrad, eller i kombinasjon med andre studier, eller det kan inngå i grunnskolelærerutdanning som et skolerelatert fag. 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap