Language: NOR | ENG

Masterstudier ved Handelshøgskolen Innlandet

Handelshøgskolen tilbyr masterstudier for deg som ønsker en karriere i privat eller offentlig sektor. Master i offentlig ledelse og styring og Master i økonomi og ledelse tilbys både på heltid og for deg som ønsker å være deltidsstudent ved siden av jobb, mens Master i innovasjon og Master i miljøpsykologi tilbys for deg som ønsker å være heltidsstudent.

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april.

Meld meg på