Language: NOR | ENG

Handelshøgskolen Innlandet tilbyr studier for deg som ønsker en karriere i privat næringsliv, innen offentlig- eller frivillig sektor. Vi har studier innen mange ulike fagfelt, både studier for deg som ønsker å være fulltidsstudent, eller for deg som ønsker å ta studier ved siden av jobb. Som student hos oss betaler du ingen studieavgift. Hva velger du?

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april.

Meld meg på