Language: NOR | ENG

Bachelor i TV-teknikk

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du utdanning i tekniske fagfunksjoner for film og TV-produksjon? På TV-skolen får du kunnskap og oppdaterte ferdigheter for fremtidens mediebransje.

Om utdanningen

Bachelorprogrammet i TV-teknikk er en treårig utdanning i tekniske-kreative fagfunksjoner i profesjonell TV- og dokumentarproduksjon. Studentene kombinerer kreativt talent, tekniske ferdigheter og en nysgjerrighet på verden rundt seg til å skape audiovisuelle produksjoner for TV, sosiale medier og andre visningsplattformer.

Studieprogrammet gir opptak til to fordypninger, enten TV- og dokumentarproduksjon eller flerkamera TV-produksjon. Studiet gir både flerfunksjonell kompetanse og spesialiseringsmuligheter innenfor bestemte fagfunksjoner. Studenter med fordypning i TV- og dokumentarproduksjon tilbys spesialisering innenfor enten foto, klipp, lyd eller postproduksjon.

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Finn ut mer om TV-skolen

TV-skolens studieretninger

 

 

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiested Lillehammer

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan du blant annet bli: 

 • TV- og filmfotograf
 • Lyddesigner
 • Klipper
 • Bildemikser
 • TOM (Technical Operating Manager)
 • Etterarbeidstekniker
 • Grip
 • Kranoperatør

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og opptaksprøve.

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-teknikk (209 264):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; foto/lyd/klipp (enkameraproduksjon) eller flerkamerateknikk.

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Du laster opp dokumentasjon i søknaden

Tilleggsinformasjon: Foto/ Lyd/ Klipp og flerkamerateknikk. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Kandidaten

 • Har kunnskap om fagfunksjoner, oppgaver, arbeidsflyt, rutiner og ansvar innenfor profesjonell dokumentar- eller TV-produksjon
 • Har spesialisert og oppdatert teknisk kunnskap om produksjonsutstyr og/eller programvare innenfor sitt fordypningsområde
 • Har kunnskap om ulike produksjonsformater og integrasjonsmuligheter dem i mellom
 • Har kunnskap om nøkkelbegreper, teknisk teori og faglige sammenhenger innenfor sitt fordypningsfelt
 • Har kunnskap om estetiske og tekniske konvensjoner innenfor profesjonell dokumentar eller TV-produksjon, og om hvordan produksjonstekniske løsninger kan forsterke historiefortelling eller bidra til å løse dramaturgiske utfordringer
 • Har kunnskap om audiovisuell historiefortelling på tvers av ulike programformer, sjangre og distribusjonsplattformer

 

Ferdigheter  

Kandidaten

 • Kan anvende avansert, profesjonelt utstyr og foreta estetiske og praktiske valg i ulike produksjonssituasjoner på en slik måte at arbeidet tjener en planlagt visjon eller et konsept
 • Kan gjennomføre et reflektert, selvstendig og profesjonelt arbeid innenfor sitt fordypningsområde, og levere i henhold til bransjens tekniske standarder og skiftende kvalitetskrav
 • Kan kombinere faglig teori, metode og praksis med egne erfaringer i teknisk og kreativt arbeid med dokumentar- eller TV-produksjon
 • Forstår sin rolle i et produksjonsteam, og bidrar aktivt med sin kompetanse og sine ferdigheter i forarbeid, under opptak og i etterarbeid
 • Har allsidig teknisk kompetanse innenfor sitt fordypningsområde
 • Kan identifisere faglige utfordringer av teknisk, praktisk, estetisk og etisk art, og ha et bevisst forhold til disse i arbeidet med ulike produksjoner
 • Kan holde seg oppdatert omkring utviklingstendenser innenfor norsk og internasjonal dokumentar- eller TV-produksjon, og anvende eller utfordre disse i eget arbeid
 • Kan skrive rapporter og gjennomføre skriftlige arbeider med utgangspunkt i problemstillinger fra eget fagområde

 

Generell kompetanse  

Kandidaten

 • Kan arbeide i ulike konstellasjoner av kreative team, bidra konstruktivt til faglige diskusjoner men samtidig forholde seg lojalt til beslutninger i teamet
 • Kan gi faglig begrunnede refleksjoner omring eget og medstudenters virke
 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og utviklingstendenser i eget fagområde
 • Kan utveksle faglige synspunkt og delta i diskusjoner med profesjonelle aktører i fagfeltet

Emner

Emneoversikt fordypning TV- og dokumentarproduksjon

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Emneoversikt fordypning Flerkamera TV-produksjon

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Studieprogrammene ved TV-skolen er i hovedsak orientert rundt praktiske prosjekter (produksjoner), og derfor er det ikke anledning til utveksling ved internasjonale utdanningsinstitusjoner. Derimot kan du gjennomføre praksis hos en utenlandsk bransjeaktør i 4.semester.

Som student ved høgskolen vil du ha mulighet å søke på Erasmus+ stipend for å ta et praksisopphold (internship) ved arbeidsplass i et EU-land etter avlagt grad. Link: https://www.inn.no/student/utveksling/praksis-etter-avlagt-grad

Praksis

Alle teknikkstudentene har praksisopphold i bransjen, i enten det andre eller det tredje studieåret. Da har du sjansen til å komme nærmere din drømmejobb ved å utfordre, utvikle og motivere deg som fagperson i for eksempel dokumentarfilm, nyheter, sport eller TV-underholdning. Tidligere studenter har tatt praksisopphold ved NRK, TV2, Monster, Mastiff, Fabelaktiv og flere andre steder.

Du kan også ha praksisopphold i utlandet.

Videre studiemuligheter

Bachelor i TV-teknikk kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Hva koster det?

Avgift for kostnader til lisenser og kopier. Studentene må regne med å dekke utgifter selv i forbindelse med egne produksjoner. i tillegg til semesteravgift
Hvordan søker jeg TV-skolen?

Hvordan søker jeg TV-skolen?

Å søke seg til TV-skolen er en litt annen prosess enn å søke seg til andre studier som Høgskolen Innlandet tilbyr. På TV-skolen er vi opptatt av at de riktige menneskene kommer inn, så her får du en liten gjennomgang av hvordan du gjør det, og hva som er viktig i søknadsprosessen.

Bachelor i TV-teknikk

Bli student ved TV-skolen!

Vil du være med og forme morgendagens TV-tilbud? Har du et kreativt talent, noe viktig på hjertet, et organisert hode eller teknisk interesse? På TV-skolen gir vi deg utfordringene og verktøyene til å skape originalt innhold for alle plattformer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema