Language: NOR | ENG

Bachelor i TV-regi

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Vil du fortelle viktige historier og produsere minneverdige TV-øyeblikk? Har du et engasjement for verden rundt deg? På TV-skolen får du utviklet ditt kreative talent.

Om utdanningen

Bachelorprogrammet i TV-regi er en treårig utdanning i regirollen for profesjonell TV- og dokumentarproduksjon. Studiet kvalifiserer til regissør- og bildeproducerarbeid innenfor dokumentarfilm og –serier, sportsproduksjon, nyhetsproduksjon, underholdningsproduksjon og annet faktabasert innhold.

 

Studentene velger ved opptak fordypning i enten:

 • TV- og dokumentarregi, eller
 • Flerkamera TV-regi

De to fordypningene viser til to ulike arbeidsformer i audiovisuell innholdsproduksjon, enkelt forklart ved at den ene formen (den dokumentariske) vanligvis er basert på opptak med ett kamera mens den andre (flerkamera) produserer opptak med flere kamera samtidig.

I fordypningen i TV- og dokumentarproduksjon står produksjon av dokumentarfilm og dokumentarserier sentralt gjennom utdanningsløpet.

I fordypningen Flerkamera TV-produksjon øves studentene i produksjon av blant annet sport, nyheter, underholdning og musikk- og kulturproduksjoner. Studieprogrammet har egen produksjonsbuss og gjør en rekke OB-produksjoner (outside broadcasting).

 

Studentene i TV-regi jobber gjennom hele studieforløpet tett med studenter fra studieprogrammene i TV-teknikk og TV-ledelse. 

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

TV-skolens studieretninger

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kvalifiserer du deg til å bli for eksempel:

 • enkameraregissør
 • flerkameraregissør
 • kreativ produsent

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og i tillegg opptaksprøve.

 

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-regi (209 847):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. En presentasjon av deg selv der du beskriver hvorfor du søker til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Redegjør for hvorfor og hvordan du ønsker å formidle historier gjennom det audiovisuelle mediet. Presentasjonen bør være mellom 3-5000 tegn.
 • For spesialisering i enkamera regi: Legg ved en selvlaget film, eller en del av en selvlaget film. Last opp på Youtube eller Vimeo. Husk lenke i søknad/CV.
 • For spesialisering i flerkamera regi: Gjør rede for i presentasjonen hvorfor du interesserer deg for flerkameraproduksjon. Trekk frem en slik produksjon og forklar hvorfor den fascinerer deg.

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Du laster opp dokumentasjon i søknaden.

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Kandidaten

 • Har god kunnskap om audiovisuell historiefortelling og dramaturgi på tvers av ulike sjangre og programformer i profesjonell TV- eller dokumentarproduksjon
 • Har bred kunnskap om arbeidsmetoder, oppgaver og arbeidsflyt i profesjonell TV- og dokumentarproduksjon
 • Har god kunnskap om regirollen i profesjonell TV- og dokumentarproduksjon
 • Har god kunnskap om praktiske, estetiske og etiske problemstillinger i regifaget
 • Har god kunnskap om kreative prosesser og regissørens rolle i disse
 • Har kunnskap om redaksjonelt arbeid og regissørens rolle i dette
 • Har kunnskap om ulike målgrupper for audiovisuelle produksjoner, og kjenner til ulike metoder for innsikt om disse
 • Har kunnskap om rettighetstematikk og ansvarsforhold i arbeidet med audiovisuelle produksjoner

 

 

Ferdigheter  

Kandidaten

 • Kan gjennomføre utøvende arbeid som regissør på en slik måte at arbeidet tjener en planlagt visjon eller et konsept
 • Kan kombinere faglig teori, research og arbeidsmetoder med personlige erfaringer og visjoner i kreativt arbeid
 • Kan anvende sine kunnskaper til å utvikle, planlegge og gjennomføre produksjoner av ulik art og omfang
 • Kan kartlegge målgrupper og brukerbehov for audiovisuelle produksjoner, og kan benytte seg av dette til å pitche og utvikle egne prosjekter
 • Kan holde seg oppdatert omkring utviklingstendenser innenfor norsk og internasjonal TV- og dokumentarproduksjon, og anvende dette i eget arbeid
 • Kan identifisere regifaglige utfordringer, og ha et bevisst forhold til dette i eget arbeid
 • Kan skrive rapporter og gjennomføre skriftlige arbeider med utgangspunkt i regifaglige problemstillinger

 

 

Generell kompetanse  

Kandidaten

 • Kan gi faglige begrunnede refleksjoner omkring eget og medstudenters virke som regissør
 • Kan skape produksjoner som inspirerer, utfordrer, underholder og skaper debatt
 • Kan dele faglige synspunkt med profesjonelle bransjeaktører
 • Kan gi faglig funderte vurderinger av audiovisuelle produksjoner
 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og utviklingstendenser innen eget fagområde

 

Emner

Emneoversikt, fordypning i TV- og dokumentarregi (enkameraregi) (Alle emner er obligatoriske)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Emneoversikt, fordypning i Flerkamera TV-regi (Alle emner er obligatoriske)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Studieprogrammene ved TV-skolen er i hovedsak orientert rundt praktiske prosjekter (produksjoner), og derfor er det ikke anledning til utveksling ved internasjonale utdanningsinstitusjoner. Derimot kan du gjennomføre praksis hos en utenlandsk bransjeaktør i 4.semester.

Som student ved høgskolen vil du få mulighet å søke på Erasmus+ stipend for å ta et praksisopphold (internship) ved arbeidsplass i et EU-land etter avlagt grad.  Les mer om Erasmus+ stipend her.

Praksis

På slutten av det andre studieåret er det praksisopphold i bransjen. Da har du sjansen til å komme nærmere din drømmejobb ved å utfordre, utvikle og motivere deg som fagperson innen dokumentarfilm, nyheter, sport eller TV-underholdning. Tidligere studenter har tatt praksisopphold ved NRK, TV2, Novemberfilm, Mastiff, Fabelaktiv og flere andre steder.

Du kan også ha praksisopphold i utlandet.

Videre studiemuligheter

Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Hva koster det?

Avgift for kostnader til lisenser og kopier. Studentene må regne med å dekke utgifter selv i forbindelse med egne produksjoner. i tillegg til semesteravgift
Hvordan søker jeg TV-skolen?

Hvordan søker jeg TV-skolen?

Å søke seg til TV-skolen er en litt annen prosess enn å søke seg til andre studier som Høgskolen Innlandet tilbyr. På TV-skolen er vi opptatt av at de riktige menneskene kommer inn, så her får du en liten gjennomgang av hvordan du gjør det, og hva som er viktig i søknadsprosessen.

Bachelor i TV-regi

Bli student ved TV-skolen!

Vil du være med og forme morgendagens TV-tilbud? Har du et kreativt talent, noe viktig på hjertet, et organisert hode eller teknisk interesse? På TV-skolen gir vi deg utfordringene og verktøyene til å skape originalt innhold for alle plattformer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema