Language: NOR | ENG

Slik søker du Bachelor i spillteknologi og simulering

  1. Sett deg inn i studieprogrammet. Hvis du tenker på å søke bør du lese gjennom studieplanen, slik at du vet hva du kan forvente av studieprogrammet. Studieplanen for 2020/2021 finner du her.
  2. Sjekk at du oppfyller opptakskravene. Dette studiet krever generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) fra videregående skole.
  3. Søk gjennom Samordna Opptak (frist 15. april). Du søker gjennom Samordna opptak sin søknadsportal. Du kan omprioritere studiene du har valgt frem til 1.juli.
  4. Last opp dokumentasjon på utdanning avsluttet etter søknadsfristen innen 1. juli. Du kan lese mer om hvordan du laster opp dokumentasjon her.
  5. Følg med og svar på tilbud om studieplass. Tilbud om studieplass vil vises i nettsøknaden din 20. juli. Svarfristen er 24. juli og du mister plassen hvis du ikke svarer innen fristen. Du kan lese mer om svar på tilbud, venteliste og suppleringsopptak her.
  6. Kjøp utstyret du trenger før studiestart. Det forventes at studentene har egen bærbar PC og oppdatert programvare. Systemkravene til PC og MAC for studieåret 2019/2020 finner du her (oppdaterte krav for studieåret 2020/2021 publiseres i løpet av kort tid).
  7. Betal semesteravgift og registrer deg. Fristen er 1. september for høstsemesteret, vi anbefaler likevel at nye studenter registrerer seg før studiestart for å få tilgang til våre systemer. Du kan lese mer om semesterregistrering og aktivering av brukerkonto her.

Søk studiet her