Language: NOR | ENG

Hvorfor studere spillteknologi og simulering ved Spillskolen på Hamar?

Ved å gjennomføre dette studieprogrammet vil man bli i stand til å utvikle dataspill og andre typer programvare. Med en bachelorgrad i spillteknologi og simulering er man kvalifisert for en rekke jobber i et arbeidsmarked hvor det er økt etterspørsel etter kompetanse innenfor visuelle produksjoner, utvikling av ny programvare og forbedrede brukergrensesnitt. Spillskolen er hjem til et stort tverrfaglig fagmiljø innenfor spillteknologi, simulering, animasjon og digital kunst. Studentene vil tilegne seg erfaring med å jobbe i tverrfaglig team med studenter fra andre studieretninger.

Spillskolen 7

Foto: Frederik Garshol

Hamar er Norges spillhovedstad, med mange selskaper som har spesialisert seg innen spillutvikling. Studieprogrammet samarbeider med omkringliggende kommuner, industri lokalt og nasjonalt, og Hamarregionen utvikling for å lære studentene om entreprenørskap og hvordan de kan starte sin egen bedrift.

Vi har også en svært aktiv linjeforening som heter Valmuen. De er til for å forbedre og opprettholde det sosiale og faglige miljøet for studentene ved Spillskolen på Høgskolen i Innlandet. Du kan lese mer om Valmuen og se mer studentarbeid på  valmuen.no.

 

Sist endret: .