Language: NOR | ENG

Norsk filmhistorie

 • Varighet: 6 mnd
 • Deltid , Nettbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige studieplasser vår 2021
 • For deg som vil fordype deg i norsk filmhistorie
 • Filmhistorie i sin alminnelighet
 • Nettbasert deltidsstudium

Om utdanningen

Norsk filmhistorie er et nettbasert deltidsstudium på 15 studiepoeng, som går over ett semester. Det passer for alle med interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og norsk film i særdeleshet. Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et av valgemnene i de ulike bachelorstudiene ved HiL. Opptakskravet er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Norsk filmhistorie er et nettbasert deltidsstudium på 15 studiepoeng, som går over ett semester. Det passer for alle med interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og norsk film i særdeleshet. Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et valgemne i de ulike bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet. Opptakskravet er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Studiet gir deg en mulighet til å fordype deg i norsk filmhistorie. Innfallsvinklene til studiet vil være flere. Utviklingen av norsk film belyses med utgangspunkt i filmenes estetikk slik denne kommer til uttrykk gjennom sentrale norske filmskapere og deres verk, men også i forhold til den generelle samfunnsutviklingen i Norge i det 20.århundret. Dette gir studiet både en estetisk og samfunnsmessig forankring.

Gjennom studiet vil du få:

 • God oversikt over den historiske utviklingen innen norsk filmproduksjon
 • Kjennskap til de viktigste filmene og aktørene i norsk filmhistorie
 • Bakgrunn for å kunne vurdere trender i norsk filmproduksjon i lys av (medie)politiske, kulturelle, teknologiske og økonomiske forhold i samtiden
 • Evne til gjennomføre en næranalyse av film

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 6006. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

 • Studiet starter med en introduksjonssamling i begynnelsen av semesteret, og er ellers lagt opp som selvstudium av pensumtekster og filmer.
 • Det er utarbeidet studieark som vil knytte pensum og oppgaver nærmere til den kronologien for norsk filmhistorie som dette kurset opererer med. Faglærer er tilgjengelig for veiledning på nett og telefon.
 • Alle pensumfilmer er tilgjengelige gjennom internettportalen filmarkivet.no. Studentene anbefales også å etablere kollokviegrupper og nettbaserte diskusjonsgrupper.
 • Det skal leveres tre obligatoriske oppgaver i løpet av studiet knyttet til studiets læringsmål, hver på 3-5 sider. Disse må være levert og godkjent før man kan gå opp til eksamen.
 • Studiet avsluttes med en skriftlig hjemme-eksamen over tre uker, med påfølgende muntlig eksamen.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Videre studiemuligheter

Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et valgemne i de ulike bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper