Language: NOR | ENG

Kurs i immaterielle rettigheter

  • Annet studiested
  • Varighet:
  • Nettbasert
  • Søknadsperiode Løpende påmelding
immaterielle rettigheter fb_event

 

Har du behov for kompetanseheving innen immaterielle rettigheter i spill, film- og tv-bransjen? Da kan dette nettbaserte kurset være noe for deg.

Om utdanningen

Denne høsten tilbys kurset Immaterielle rettigheter til profesjonelle i film- tv og spillbransjen og du kan allerede nå melde deg som interessert. 

En måte å fremstille en film- spill eller tv-produksjon på, er å dele de i tre faser: utvikling, produksjon og distribusjon. Dette kurset tar for seg tematikk knyttet til rettigheter i disse tre fasene og sammenhengen mellom dem.  

Meld deg på  her

Kurset tilbys i samarbeid med advokatfirmaet Bing Hodneland som spesialiserer seg på spørsmål rundt blant annet:  

  • TV- og filmproduksjon,
  • Reklame
  • Sponsing og produktplassering
  • Musikkproduksjon
  • Spill, apper
  • Forvaltning av rettigheter

 

Tema som gjennomgås

Å produsere i en pandemi
Våren 2020 ble flere produksjoner rammet hardt av pandemien. Hvordan påvirket dette måten produsentene jobbet på? Hvordan håndterte man stans/utsettelse/start og hvem tok regningen? Christian With og Mari Støle Hansen foredrar.

Rettighetsklarering av kreative anno 2020

Produsentens rolle som «rettighetsforvalter» for det kreative fellesskapet som representeres i film- og serieproduksjoner, blir stadig mer komplekst og utfordrende. Stine Pettersen og Christian With tegner og forklarer.

Rettigheter og NFI-støtte
Forskriftene som regulerer Norsk Filminstitutts (NFI) støtteordninger, forutsetter at produsenten innehar nødvendige rettigheter til å gjennomføre produksjonene det søkes støtte til, samt at produsentene kan inngå avtaler om distribusjon. Hvilke krav stilles og hvordan fungerer dette i praksis? Christian With foredrar

Musikklarering
Å klarere musikk til produksjoner som skal utnyttes på flere flater og i flere territorier stiller krav til korrekt klarering og i et annet omfang enn tidligere. Stine Pettersen foredrar.

Hva er forskjellen på å produsere for Netflix og NRK?
HBO, Netflix og andre strømmeaktører tar stadig større andeler av markedet i Norge. Hvordan skiller slike produksjoner seg fra tradisjonelle dramaproduksjoner som fremstilles for norske mediehus? Stine Pettersen og Christian With foredrar.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres med videokonferanseverktøyet Zoom og består av sanntidsbasert undervisning 

Modul 1 
Torsdag 3. desember 09:00 - 12:00  

Modul 2 
Tirsdag 8 desember 09:00 – 12:00 

Hva koster det?

Dette nettbaserte kurset er primært rettet mot permitterte og arbeidsledige og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler fra Diku. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne etterutdanningen.

Om kursholderne

 

Stine Helén Pettersen  - Partner og advokat i Bing Hodneland 

Stine bistår særlig virksomheter og aktører innenfor medie-, film- og musikkbransjen, i spørsmål om immaterialrett, medierett, markedsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og personvern. 

Hun har særlig kompetanse innenfor opphavsrett (musikk, film, tv og andre medier), varemerkerett og medierett, og har en mastergrad med spesialisering i underholdningsindustrien fra King’s College, University of London.  
 
Arbeidsområder 
Medierett og immaterialrett : Opphavsrett (musikk, film, TV og andre medier), varemerkerett, (markedsførings- og kringkastingsrett) 
 

ChristianNY

 

Christian With - partner og advokat i Bing Hodneland  
 

 

Christian With bistår forskjellige virksomheter innen handel, teknologi og media, med særlig fokus på immaterialrett, personvern, markedsrett, medierett, arbeidsrett og kontraktsrett, men også generell forretningsjuridisk rådgivning. Han har bred internasjonal forretningsjuridisk erfaring, herunder som juridisk direktør i et stort internasjonalt mediehus, der han også ble rangert som en av Norges ledende advokater av Legal 500 (GC Powerlist 2017). 
 
Arbeidsområder: Opphavsrett, kontraktsrett, IKT og medierett, varemerkerett, domenenavn, markedsføringsrett, personvern, konkurranserett, tvisteløsning. 
 

Gå til påmeldingsskjema