Language: NOR | ENG

Internasjonal filmhistorie

 • Varighet: 1 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige plasser
 • Innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling
 • Hovedvekt på europeiske og amerikanske forhold
 • Nettbasert

Om utdanningen

Dette nettbaserte emnet gir en innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling, fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer. Hovedvekten vil ligge på europeiske og amerikanske forhold. Sentralt i emnet står spørsmålet om hvordan mediets form og innhold har endret seg i takt med skiftende teknologiske, estetiske, økonomiske, politiske og kulturhistoriske rammebetingelser. Med dette som utgangspunkt, tilbyr emnet en fordypning i sentrale filmhistoriske perioder, produksjonssystemer, stilretninger og verker.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 6005. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

 • Studiet er nettbasert

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om filmhistoriens sentrale epoker, filmskapere og verker
 • har innsikt i sammenhenger mellom filmens uttrykksformer og dens teknologiske, institusjonelle, sosialhistoriske og kulturelle rammebetingelser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan beskrive og analysere filmers ulike fortellemåter og kan plassere dem i forhold til filmhistoriens stilistiske hovedstrømninger
 • kan analysere filmer og filmtrender i lys av politiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold i samtiden.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er fortrolig med de regler som gjelder for skriving av akademiske tekster.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Dette studiet kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper