Dokumentarfilmhistorie

 • Varighet:
 • Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1 oktober 2018
 • Fordypning i den internasjonale dokumentarfilmens historie
 • Hvorfor og hvordan dokumentaren endrer seg over tid
 • Dokumentarfilmens spesielle forhold til virkeligheten

Om utdanningen

Dokumentarfilmhistorie er et nettbasert deltidsstudium på 15 studiepoeng, som går over ett semester (vårsemesteret 2019). Det passer for alle med interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og dokumentarfilm i særdeleshet. Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et valgemne i de ulike bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet. Opptakskravet er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Emnet tilbyr en fordypning i den internasjonale dokumentarfilmens historie. Filmens historie starter med dokumentaren, med enkle beskrivelser av dagliglivets store og små hendelser. Siden den gang har dette naturligvis endret seg, men fortsatt er dokumentarfilmens spesielle forhold til virkeligheten grunnleggende for sjangerens fascinasjonskraft: at filmen befolkes av mennesker som oss selv og at det vi ser faktisk har skjedd. Dokumentarfilmens sannhetskrav er imidlertid omdiskutert, siden også den forteller sin historie ut fra et bestemt perspektiv og med en bestemt hensikt, og dermed aldri er en objektiv framstilling av virkeligheten.

Sjangerens historiske utvikling kan langt på vei betraktes som endringer i filmskaperes måte å håndtere dette problematiske forholdet til virkeligheten på. Men også mange andre forhold kan være med på å forklare hvorfor og hvordan dokumentaren har endret seg over tid. Det historiske perspektivet vil derfor belyses med utgangspunkt i både politiske, teoretiske, etiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold som kan knyttes til dokumentarfilmens historiske utvikling fram til i dag.

Gjennom studiet vil du få:

 • God oversikt over den historiske utviklingen av den internasjonale dokumentarfilmen
 • Kjennskap til de viktigste filmene og filmskaperne på feltet
 • Kjennskap til viktige teoretiske og etiske diskusjoner knyttet til dokumentarfilmproduksjon
 • Bakgrunn for å kunne vurdere trender i dokumentarfilmproduksjonen i lys av politiske, kulturelle, teknologiske og økonomiske forhold i samtiden
 • Evne til gjennomføre en næranalyse av film

Praktisk informasjon

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid  her

Læringsutbytte

Emnet tilbyr en fordypning i den internasjonale dokumentarfilmens historie. Det historiske perspektivet belyses med utgangspunkt i politiske, teoretiske, etiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold som kan knyttes til dokumentarfilmens utvikling.

Etter gjennomført studium skal studentene:

 • Ha god oversikt over utviklingen innen internasjonal dokumentarfilm fra de første  aktualitetsfilmer og fram til dagens digitale dokumentarfilmproduksjon.
 • Kjenne til sentrale filmer og filmskapere innenfor dokumentarfilm­tradisjonen.
 • Kunne gjøre rede for viktige teoretiske problemstillinger knyttet til dokumentarfilmens forhold til virkeligheten.
 • Kunne analysere filmer og filmtrender i lys av politiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold i samtiden.
 • Være fortrolig med de regler som gjelder for skriving av akademiske tekster.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et valgemne i de ulike bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet.