Bachelor i TV-ledelse

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Lær å produsere en rekke TV-formater - dokumentarfilm, sport, musikk, debatt, talkshow og underholdning​
 • Prosjektledelse med fordypning i innholdsutvikling - eller produksjonsledelse med fordypning i administrasjon
 • Et studie med praktiske og kreative prosesser

Om utdanningen

Studiet hvor du blir Produksjonsleder / Prosjektleder / Kreativ produsent.

Ledelsestudiene er praktiske utdanninger hvor studentene lærer å lede kreative prosjekter og produksjoner i TV-bransjen.

I løpet av de tre årene lærer du inngående om teamledelse, produksjonsprosesser, planlegging, manusutvikling, casting, økonomi og praktisk juss.

De små klassene gir en helt unik lærertetthet og samhold mellom studentene på tvers av trinn og fordypninger, og du får et sterkt nettverk som du tar med deg ut i bransjen. I studietiden blir du med på en rekke samarbeidsprosjekt med bransjen, og du får øvelse i å jobbe i reelle samarbeidssituasjoner og utvikle og gjennomføre ideer.

I det første studieåret lærer ledelsestudentene grunnleggende produksjonsledelse, men de lærer også essensielle ferdigheter innenfor regi og teknikk. Det er viktig at ledelsestudentene lærer så mye om ulike produksjonsprosesser før de skal lede større prosjekt i andre og tredje året. Mot slutten av første studieår må studentene velge studiefordypning innen enten administrativ ledelse som produksjonsleder eller kreativ ledelse som prosjektleder.

NB: Studiet er under revisjon og ny studieplan kommer snart!

Lyst til å jobbe i TV-bransjen?

Ta TV-utdanning!

Studenten: TV-ledelse

Studenten: TV-ledelse

TV-ledelse er et unikt studietilbud hvor du lærer å lede TV-formater fra idé til produksjon.

Ruben Haugland går på studiet TV-ledelse. Allerede i ung alder har han hatt en drøm om å jobbe i mediebransjen. Valget om å studere på TV-skolen var dermed ganske enkelt.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet

Emner

Emner (1. år)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypning TV-ledelse - Prosjektledelse (2. og 3. studieår)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypning TV-ledelse - Produksjonsledelse (2. og 3. studieår)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

 En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

KUNNSKAPER

Kandidaten...

FERDIGHETER

Kandidaten...

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten...

     
- har bred kunnskap om fagfunksjoner   og produksjons-prosesser i TV, og planlegging og ledelse av disse. - kan planlegge og lede produksjoner   og prosjekt som strekker seg over tid og i ulikt omfang, selvstendig og i   team. - kan anvende ledelsesteorier og   metoder i sitt fagområde, og har innsikt i relevante etiske   problemstillinger.
- har god kunnskap om kostnader,   rettighetstematikk og ansvars-forhold knyttet til TV-produksjon. - kan budsjettere, kontraktere og   planlegge helhetlig programproduksjon i ulike sjangre og format. - kjenner finansieringsmodeller og   prosesser i TV-produksjon, og kan pitche prosjekt for innsalg, alene eller   som del av et team.   
- har grunnleggende fortellerteknisk   kompetanse, og god kunnskap om målgrupper og ulike typer programinnhold for   TV. - kan økonomistyring og å lede team   i kreative og innovative prosesser, både når det gjelder teknikk, form og   innhold. - kjenner sine oppgaver og ansvar i   samarbeidsrelasjoner mellom produksjonsenhet, distributører og   TV-kanaler. 
- har god kunnskap om TV-mediets   egenart og ulike mediepolitiske roller i samfunnet - kan anvende sin kunnskap om norsk   og internasjonal TV i sitt fagområde. - evner å dele synspunkt og   erfaringer om mediets rolle og funksjon med profesjonelle programskapere.
- har kunnskap om å drive   næringsvirksomhet - forstår TV- bransjen og markedet   for å kunne skape en bærekraftig tilværelse som frilanser. - kan etablere seg som en aktiv,   engasjert og faglig reflektert fagperson.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eler opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse, og opptaksprøve.

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-ledelse (209 534):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. 

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Du laster opp dokumentasjon i søknaden. 

Tilleggsinformasjon: Produksjonsleder og Redaktør/Kreativ produsent. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som student på TV-fagene har du mulighet til å ta deler av utdanningen ved en annen utdanningsinstitusjon etter avtale med undervisningsleder.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile og Sør-Afrika. Linjeleder og internasjonal koordinator ved ditt studiested kan gi deg informasjon om hvilke avtaler som er aktuelle for ditt studie.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

På slutten av det andre studieåret skal du ut i praksis. Du har stor innvirkning på hvordan du vil ha din praksis slik at du best kan utvikle dine ferdigheter. TV-skolen har sterk tilknytning til bransjen så du har mange muligheter. Tidligere studenter har vært praktikanter blant annet hos NRK, TV2, Mastiff, Fabelaktiv og mange andre steder.

Du kan også ha praksisopphold i utlandet.

Veien videre

Videre studier

Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kvalifiserer du deg til å bli for eksempel:

 • produksjonsleder 
 • prosjektleder
 • kreativ produsent.

Mer informasjon

Pris

Avgift for kostnader til lisenser og kopier. Studentene må regne med å dekke utgifter selv i forbindelse med egne produksjoner. i tillegg til semesteravgift