Language: NOR | ENG

Bachelor i spillteknologi og simulering

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du interessert i programmering og i å lage dataspill? Etter fullført bachelor kan du jobbe som programmerer med bl.a. interaktive spillsystemer, eller gå videre på en master.

Om utdanningen

Studiet passer for dem som er interessert i grafikk, programmering, design og visualisering, og som vil lære å kombinere kunstnerisk kreativitet og avansert programmering for å utvikle dataspill. Studieprogrammets fokuserer på å utvikle både studentenes tekniske ferdigheter og deres kunstneriske evner, og lærer bort teknikker for å bygge visuelle systemer og utvikle programvare for både opplevelsesindustri og ingeniørfag.

Spillteknologi dekker et stort fagfelt, og omfatter blant annet simulering, systemtenkning, programmering, spilldesign og matematikk, som er grunnlaget for utvikling av komplekse datasystemer. Samfunnet trenger kompetente fagpersoner med kunnskap om nye teknologier, kunnskapsformidling, interaktive prosesser, systemforståelse, og spilldesign for ulike brukergrupper.

Bachelor i Spillteknologi og simulering gir en solid yrkesfaglig og akademisk utdannelse. Gjennom studier i informatikk kombinert med tverrfaglige spillutviklingsprosjekter, vil studentene bli kompetente spill- og programvareutviklere som er i stand til å løse problemer, tenke helhetlig, og kommunisere godt på alle nivåer gjennom utviklingsprosessen.

Informasjon om søknadsprosessen

Slik søker du

Praktisk informasjon

PC/MAC og programvare

Det forventes at studentene har egen bærbar PC i henhold til en gitt kravspesifikasjon, samt oppdatert programvare. Systemkravene til PC og MAC for studieåret 2020/2021 finner du her. Høgskolen er behjelpelig med råd vedrørende anskaffelse av utstyr og programvare, spørsmål om utstyr og programvare sendes til  spillskolen@inn.no.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om den historiske utvikling bak dagens spill, medie- og kommunikasjonssamfunn
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsing knyttet til interaktive systemer
 • har kunnskap om utvikling av datasystem
 • har kunnskap innenfor vitenskapelige fag som ligger til grunn for spillteknologi og simulering
 • har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for spillteknologi og simulering, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om hvordan utnytte ulike typer digitale verktøy på en effektiv og planmessig måte

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende utviklingsmetoder og prosesser fra idé til ferdig produkt
 • kan anvende teknologiske fag som programmering, matematikk, nettverk og databaser (cloud systems)
 • forstår produksjonsprosessen i en spillproduksjon, fra innholdsproduksjon til oppsett i en spillmotor
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor informasjonsvitenskapelige fag som ligger til grunn for interaktiv produksjon
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff
 • kan anvende kritisk tenkning, logikk, kommunikasjon og problemløsing
 • kan arbeide skapende med teknologiske fag i problemløsning - en grunnleggende kompetanse som kan bidra til nytenkning og innovasjon

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Studenter kan søke om å reise på utveksling i 6.semester. Oppholdet ved den utenlandske institusjonen må forhåndsgodkjennes av INN, for å sikre at emnene kan innpasses i studentens utdanningsplan.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre studiemuligheter

Studiet gir gode yrkeskunnskaper for arbeid innen spillindustrien, offentlig sektor, utdanning, underholdningsbransjen og mediebedrifter. Dette vil i første rekke være jobber knyttet til programmering og utvikling av blant annet interaktive systemer og databasesystemer. Studiet gir et godt grunnlag for alle typer arbeid som krever tverrfaglig kunnskap om multimedia. Utdanningen gir kunnskaper som danner basis for arbeid innenfor utdanningssektoren og i forsknings- og utviklingsarbeid.

Studiet gir kompetanse i å kombinere relevante digitale verktøy, teknikker, metoder, uttrykksformer og konsepter i relasjon til programvareutvikling. Studiet gir en god fordypning innenfor fagområdet, men samtidig en breddekunnskap for å gjøre studentene mer attraktive for arbeidslivet og rustet til den teknologiske fremtiden. Studentene vil få spesialisering i spillprogrammering med tilleggsemner innenfor spilldesign, produksjon og tverrfaglig gruppearbeid. Systemtenkning og simulering gir studentene mulighet til å arbeide med visualisering og spillifisering av prosjekter utenfor spillbransjen til for eksempel forskning, utdanning og industri.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Informasjon om studiestart

Skoleåret 2021/2022 starter mandag 16. august

Oppmøte ved studiestart:

Alle nye studenter må møte opp og registrere seg på studiets annonserte startdato. Studenter som ikke kan møte bes gi beskjed på forhånd til studieadministrasjonen, dette gjøres ved å sende en epost til  spillskolen@inn.no.

Ole studerer hjemmefra.

Hvordan er det å studere spillteknologi og simulering?

Ole Skalstad flyttet fra Bø til Hamar for å studere. Det har han ikke angret på. 

Bachelor i spillteknologi og simulering

Hvorfor studere spillteknologi og simulering ved Spillskolen på Hamar?

Ved å gjennomføre dette studieprogrammet vil man bli i stand til å utvikle dataspill og andre typer programvare.