Language: NOR | ENG

Bachelor i spillteknologi og simulering

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du har interesse for datagrafikk, programmering og dataspill
 • Du kan tenke deg å jobbe med programmering, visualisering og interaktive systemer
 • Du ønsker kompetanse innen informasjonsteknologi

Om utdanningen

Studiet er for deg som har interesse for datagrafikk, programmering, design og visualisering, og som er interessert i å kombinere kreativitet og avansert programmering for å utvikle spill. Utdanningen gir en blanding av tekniske og kreative ferdigheter for de som ønsker å lære teknikker for å bygge visuelle systemer og utvikle programvare, blant annet innenfor kreative næringer og ingeniørfag.

Spillteknologi og simulering gir deg kompetanse i tverrfaglige områder som kreves i bransjen. Du skal lære avanserte programmeringsteknikker, spilldesign (inkludert grafikk og lyd), høyere nivå matematikk (analyse, lineær algebra, metoder i 3D grafikk), fysikk og kunstig intelligens (AI), systemtenkning og simulering. Studiet gir deg muligheten til å studere videre i inn- eller utland og spesialisere deg ytterligere innenfor et fagfelt.

Det forventes at studentene har egen bærbar pc i henhold til en gitt kravspesifikasjon, samt oppdatert programvare. Høgskolen er behjelpelig med råd vedrørende anskaffelse av pc og programvare.   Systemkrav for PC og MAC finner du her.

Hvorfor ta studiet på Hamar?

Du kan forvente en utdanning som vil gi deg en mulighet til å utvikle dataspill og andre typer programmer. Du vil være forberedt for stillinger som støtter den økende etterspørselen etter visuelle produksjoner, programvare og grensesnitt som brukes i bedrifter.

Ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) finnes det et stort tverrfaglig utdanningsmiljø innenfor spillteknologi, simulering, animasjon og digital kunst. Du vil få mulighet til å jobbe i tverrfaglige team med studenter fra andre relevante studier.

Hamar er også Norges spillhovedstad, med mange selskap som har spill og spillteknologi som utgangspunkt for sin forretningsdrift. Disse brukes både som inspirasjon og samarbeidspartnere i utdanningen. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Nye opptakskrav fra 2019

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

Hamar Norges spillhovedstad

 

Til topps med eget spill!

Tidligere spillstudenter vant prisen for beste studentproduksjon under spillbransjens «Oscar». I dette intervjuet  kan du lese mer om hvordan de jobbet med produksjonen, og hva de gjør nå. 

Portrettbilde av Audun Beck som tar en Bachelor i spillteknologi og simulering.

- Studiet er for dem som vil lære å programmere

Audun Sagstuen Beck har alltid vært interessert i spill. Derfor tar han Bachelor i spillteknologi og simulering på HINN Hamar.

Praktisk informasjon

PC/MAC og programvare

Det forventes at studentene har egen bærbar pc i henhold til en gitt kravspesifikasjon, samt oppdatert programvare. Høgskolen er behjelpelig med råd vedrørende anskaffelse av pc og programvare.  Systemkravene til PC og MAC gjeldende for studieåret 2019/2020 finner du her.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om den historiske utvikling bak dagens spill, medie- og kommunikasjonssamfunn
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsing knyttet til interaktive systemer
 • har bred kunnskap innen informatikk
 • har kunnskap innenfor vitenskapelige fag som ligger til grunn for spillteknologi og simulering
 • har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for spillteknologi og simulering, og kan oppdatere sin kunnskap
  innenfor fagområdet
 • har kunnskap om hvordan utnytte ulike typer digitale verktøy på en effektiv og planmessig måte

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende utviklingsmetoder og prosesser fra idé til ferdig produkt
 • kan anvende teknologiske fag som programmering, matematikk, nettverk og databaser (cloud systems) 
 • forstår kunstneriske fag som design og 3D-modellering
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor informasjonsvitenskapelige fag som ligger til grunn for interaktiv produksjon
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk
  utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff
 • kan anvende kritisk tenkning, logikk, kommunikasjon og problemløsing
 • kan arbeide skapende med teknologiske fag i problemløsning - en grunnleggende kompetanse som kan bidra til nytenkning og innovasjon

 Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, samt matematikk R1 (S1 og S2).

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

3. eller 4. semester kan du søke om å reise på utveksling.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Veien videre

Studiet gir gode yrkeskunnskaper for arbeid innen industrien, det offentlige, utdanning, underholdningsbransjen og mediebedrifter. Dette vil i første rekke være jobber knyttet til programmering og utvikling av blant annet interaktive systemer og databasesystemer. Studiet gir også et godt grunnlag for alle typer arbeid som krever tverrfaglig kunnskap om multimedia, dvs. tradisjonelle områder i næringsliv og offentlig sektor. Utdanningen gir kunnskaper som danner basis for fortsatt arbeid innenfor utdanningssektoren og i forsknings- og utviklingsarbeid.

Det vil også bli lagt til rette for at kunnskapen skal kunne brukes i andre sammenhenger, blant annet i industrien og offentlig sektor gjennom spillifiseringsprosjekter.

Studiet gir kompetanse i å kombinere relevante digitale verktøy, teknikker, metoder, uttrykksformer og konsepter i relasjon til programvareutvikling. Studiet gir en god fordypning innenfor et fagområde, men samtidig en breddekunnskap for å gjøre studentene mer attraktive for arbeidslivet og rustet til den teknologiske fremtiden.

Studentene vil få spesialisering i spillprogrammering med tilleggsemner innenfor spilldesign, produksjon og tverrfaglig gruppearbeid. Systemtenkning og simulering gir studentene mulighet til å arbeide med visualisering og spillifisering av prosjekter utenfor spillbransjen til for eksempel forskning, utdanning og industri.

Studiet gir deg muligheten til å studere videre i inn- eller utland og spesialisere deg ytterligere innenfor et fagfelt.

Flere studenter som har tatt bachelor i spillteknologi og simulering har dannet egne selskaper som blir lagt merke til i den norske spillverdenen.