Language: NOR | ENG

Animasjon og digital kunst - bachelor

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du er kreativ og vil arbeide med nyskaping
 • Du har interesse for tegning, konseptkunst og bevegelsesgrafikk
 • Du vil jobbe med spesialeffekter, 3D-modellering og 3D-animasjon 

Om utdanningen

På studiet lærer du å skape en illusjon av liv og bevegelse. Studiet gir en omfattende innføring inn i mekanikken og anvendelser av modellering, animasjon og digital kunst. Du vil lære hvordan du kan gjøre ideer til virkelighet ved å skape bevegelse og spesialeffekter for animerte historier, filmer, dataspill og reklamer. Du begynner å utvikle din kunstneriske visjon med grunnkurs i design, tegning, animasjon og produksjon. Fra andre studieår er det fordypningsemner der du kan velge mellom animasjon/3D-modellering eller digital kunst, blant annet konseptkunst og bevegelsesgrafikk.

I tredje semester velger du fordypning innenfor animasjon og modellering eller digital kunst.

Dette er et fremtidsrettet studium der du får utfordret kreativiteten din i grenseland mellom kunst og teknikk. Kreative arbeidsprosesser knyttet til ulike uttrykksformer gir deg kunnskap om forskjellige medier og designutvikling.

Studiet gir grunnlag for å jobbe som produksjonsartist, som dataanimatør, web designer og konseptkunstner. Studiet gir deg muligheten til å studere videre i inn- eller utland og spesialisere deg ytterligere innenfor et fagfelt. 

Det forventes at studentene har egen bærbar pc i henhold til en gitt kravspesifikasjon, samt oppdatert programvare. Høgskolen er behjelpelig med råd vedrørende anskaffelse av pc og programvare. 

Systemkrav for PC og MAC finner du her.

Hvorfor ta studiet på Hamar?

Du kan forvente en utdanning som vil gi deg en mulighet til å utvikle digitale innholdskomponenter til bruk i film, dataspill og visualiseringsprosjekter generelt, både innenfor læring, underholdning og informasjon. Du vil være kvalifisert for stillinger som støtter den økende etterspørselen etter visuelle produksjoner, programvare og grensesnitt som brukes i bedrifter.

På HINN Hamar finnes det et stort tverrfaglig utdanningsmiljø innenfor animasjon og digital kunst, og spillteknologi og simulering. Du vil få mulighet til å jobbe i tverrfaglige team med studenter fra andre relevante studier. Hamar er også Norges spillhovedstad, med mange selskap som har spill og spillteknologi som utgangspunkt for sin forretningsdrift. Disse brukes både som inspirasjon og samarbeidspartnere i utdanningen. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Digital opptaksprøve

I tillegg til generelle opptakskrav må du dokumentere kunnskaper og ferdigheter innen visuelt arbeid gjennom en digital opptaksprøve.

Informasjon om opptaksprøven til opptaket 2020 kommer i desember 2019.

Les all informasjonen om opptaksprøven her.

Hamar - Norges spillhovedstad
 
Til topps med eget spill

Tidligere spillstudenter vant prisen for beste studentproduksjon under spillbransjens «Oscar». I  dette intervjuet  kan du lese mer om hvordan de jobbet med produksjonen, og hva de gjør nå. 

Mathilde Kvernland

Følg med på studentbloggen

Vår studentambassadør Mathilde har tidligere studert Bachelor i animasjon og digital kunst. Nå tar hun videreutdanning i AR og VR, og blogger jevnlig om studenttilværelsen ved studiested Hamar. 

Praktisk informasjon

PC7MAC og programvare

Det forventes at studentene har egen bærbar pc eller MAC i henhold til en gitt kravspesifikasjon, samt oppdatert programvare. Høgskolen er behjelpelig med råd vedrørende anskaffelse av pc/MAC og programvare.  Systemkravene for PC og MAC gjeldende for studieåret 2019/2020 finner du her.

Emner

Semestertabell

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypningsemner i digital kunst

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypningsemner i animasjon

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Valgemner innenfor fordypning i animasjon

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Valgemner innenfor fordypning i animasjon

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til den historiske utvikling bak dagens animasjonsformer, digitale kunstuttrykk og medie- og kommunikasjonssamfunn
 • har kunnskap om 2D- og 3D-Animasjon knyttet opp mot film, spill og interaktive produksjoner
 • har kunnskap om 3D-modellering og rigging for produksjon av innholdskomponenter til film, spill og interaktive produksjoner
 • har kunnskap om produksjon knyttet til kunstrelaterte digitale og interaktive medieprodukter
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsning knyttet til estetiske kunst- og interaktive produkter
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid med relevans for animasjon og digital kunst, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan beherske og anvende relevante faglige verktøy, metoder og teori innenfor design, tegning, modellering, komposisjon, dramaturgi, enkel lydsetting og videoredigering, 3D-modellering og 2D og 3D animasjon
 • kan beherske designprosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid som ligger til grunn for animasjonsproduksjon og interaktive estetiske produksjoner
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet profesjonelt aktuelt fagstoff
 • kan beherske kritisk tenkning, fagspesifik logikk, kommunikasjon og problemløsing
 • kan arbeide skapende med  kunstfag/animasjon i problemløsning

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap 
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres 
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Opptakskrav

 Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse, og opptaksprøve.

Opptaksprøve

Informasjon om opptaksprøven til opptaket 2020 kommer i desember 2019.

Intervju

Aktuelle søkere som har bestått både opptaksprøve og generell studiekompetanse kalles inn til intervju

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

3. eller 4. semester kan du søke om å reise på utveksling.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Veien videre

Studiet er først og fremst innrettet mot opplevelsesindustriens ulike virksomhetsområder. Dette vil i første rekke være jobber knyttet til utvikling av innholdskomponenter til animasjoner, spill, film og multimedia-applikasjoner. Studiet gir kompetanse i å kombinere relevante digitale verktøy, teknikker, metoder, uttrykksformer og konsepter i relasjon til skapende prosesser i kunst- og designproduksjonen. Studiet gir en god fordypning innenfor et fagområde, men samtidig en breddekunnskap for å gjøre studentene mer attraktive for arbeidslivet og rustet til den teknologiske fremtiden.

 

Flere studenter som har tatt bachelor i animasjon eller spillteknologi og simulering har dannet egne selskaper som blir lagt merke til i den norske spillverdenen.