Language: NOR | ENG

Årsstudium i audiovisuelle medier

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du er glødende opptatt av film og TV
 • Du ønsker å jobbe med audiovisuelle medier
 • Du er opptatt av å forstå fascinasjonskraften i filmer, serier, TV-programmer og spill

Om utdanningen

Årsstudiet i audiovisuelle medier setter vår tids viktigste fortellinger slik de er fremstilt i film, tv og audiovisuelle uttrykk i en sammenheng. Det tar for seg hele kretsløpet som audiovisuelle produksjoner inngår i. Studiet gir kunnskap om hvordan disse mediene produseres og kommuniserer med oss, innsikt i særlig betydningsfulle filmer og TV-serier, og en grundig innføring i bransjekunnskap.

Gjennom studiet får du utviklet analytiske ferdigheter og kreative evner i møte med relevante problemstillinger og aktører fra mediefeltet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Portrettbilde av Noah som sitter ved et bord og studerer.

- Jeg ønsker å fortsette med dette

Noah Krogsholm flyttet til Lillehammer for å studere audiovisuelle medier. På sikt er målet å jobbe som selvstendig kunstprodusent.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her
 • Studiested Lillehammer

Emner

Årsstudium i audiovisuelle medier

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om bærende elementer i filmfortellinger og i TV-formater.
 • Kandidaten har innsikt i den bransjemessige organiseringen av film-, TV- og spillfeltet, og har kunnskap om deres ulike markeder, verdikjeder og innovasjonspotensiale.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om den filmhistoriske utviklingen og om spesielt betydningsfulle filmer og TV-serier.
 • Kandidaten forstår dynamikken mellom fortid og nåtid, og mellom det nasjonale og internasjonale som også preger dagens mediesituasjon.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan vurdere ideer til nytt medieinnhold ut fra kreative og markedsmessige kriterier.
 • Kandidaten kan gi faglig begrunnede tilbakemeldinger på audiovisuelle prosjekter i utvikling (pitch, manusutkast).
 • Kandidaten kan levere faglig funderte analyser av audiovisuelt innhold og av de audiovisuelle bransjene.
 • Kandidaten kan reflektere over dagens medieprodukter i et historisk og allment kulturelt perspektiv.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan reflektere kritisk over audiovisuelle mediers rolle og samfunnsansvar.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver av analytisk og kreativ art.
 • Kandidaten kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon, samt anvende dem i ulike arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten kan samarbeide om faglige oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding på andres arbeid, samt justere eget arbeid under veiledning.
 • Kandidaten kan integrere sine allmenne kunnskaper om historien til filmen og andre audiovisuelle medier i sin vurdering av nåtidens medieprodukter og mediebransjer, og i sin egen kreative praksis.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet gir egnet kompetanse til yrker som forutsetter særskilt kunnskap om audiovisuelle medier, eller kan fungere som et basisår for den som ønsker seg videre til medieproduksjonsutdanninger.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper