Language: NOR | ENG

Årsstudium i audiovisuelle medier

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Fascineres du av kraften som ligger i film, serier, TV-programmer og spill? Vil du jobbe med audiovisuelle medier? Da er dette studiet for deg!

Om utdanningen

Årsstudiet i audiovisuelle medier setter vår tids viktigste fortellinger slik de er fremstilt i film, tv og audiovisuelle uttrykk i en sammenheng. Det tar for seg hele kretsløpet som audiovisuelle produksjoner inngår i. Studiet gir kunnskap om hvordan disse mediene produseres og kommuniserer med oss, innsikt i særlig betydningsfulle filmer og TV-serier, og en grundig innføring i bransjekunnskap.

Gjennom studiet får du utviklet analytiske ferdigheter og kreative evner i møte med relevante problemstillinger og aktører fra mediefeltet.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiested Lillehammer
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

Jobbmuligheter

Studiet gir egnet kompetanse til yrker som forutsetter særskilt kunnskap om audiovisuelle medier, eller kan fungere som et basisår for den som ønsker seg videre til medieproduksjonsutdanninger.

Dette lærer du

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om bærende elementer i filmfortellinger og i TV-formater.
 • Kandidaten har innsikt i den bransjemessige organiseringen av film-, TV- og spillfeltet, og har kunnskap om deres ulike markeder, verdikjeder og innovasjonspotensiale.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om den filmhistoriske utviklingen og om spesielt betydningsfulle filmer og TV-serier.
 • Kandidaten forstår dynamikken mellom fortid og nåtid, og mellom det nasjonale og internasjonale som også preger dagens mediesituasjon.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan vurdere ideer til nytt medieinnhold ut fra kreative og markedsmessige kriterier.
 • Kandidaten kan gi faglig begrunnede tilbakemeldinger på audiovisuelle prosjekter i utvikling (pitch, manusutkast).
 • Kandidaten kan levere faglig funderte analyser av audiovisuelt innhold og av de audiovisuelle bransjene.
 • Kandidaten kan reflektere over dagens medieprodukter i et historisk og allment kulturelt perspektiv.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan reflektere kritisk over audiovisuelle mediers rolle og samfunnsansvar.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver av analytisk og kreativ art.
 • Kandidaten kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon, samt anvende dem i ulike arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten kan samarbeide om faglige oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding på andres arbeid, samt justere eget arbeid under veiledning.
 • Kandidaten kan integrere sine allmenne kunnskaper om historien til filmen og andre audiovisuelle medier i sin vurdering av nåtidens medieprodukter og mediebransjer, og i sin egen kreative praksis.

Emner

Årsstudium i audiovisuelle medier

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Bilde av Katrine Wang Svendsen som fikk utmerkelsen årets beste leder.

Tidligere HINN-student årets kinosjef

Katrine Wang Svendsen er kåret til beste leder hos Nordisk Film Kino.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema