Finn studium

 • Animasjon og digital kunst

  Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
  Studienivå: Film, TV og spill
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Bachelorgrad
  Organisering: Heltid
 • Barnehagelærer - campus heltid

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Bachelorgrad
  Organisering: Heltid
 • Barnehagelærer - samlingsbasert, heltid

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Bachelorgrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Samlingsbasert
 • Faglærerutdanning i musikk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Musikk, språk og litteratur
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Bachelorgrad
  Organisering: Heltid
 • Spillteknologi og simulering

  Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
  Studienivå: Film, TV og spill
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Bachelorgrad
  Organisering: Heltid
 • Digital kommunikasjon og kultur

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Film, TV og spill
  Studienivå: Musikk, språk og litteratur
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Organisering: Nettbasert
 • Grunnskolelærerutdanning 1 - 7. trinn, samlingsbasert

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Samlingsbasert
 • Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
 • Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
 • Kultur- og språkfagenes didaktikk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Musikk, språk og litteratur
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Organisering: Nettbasert
 • Lektorutdanning i språkfag

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Musikk, språk og litteratur
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
 • Næringsrettet bioteknologi

  Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
  Studienivå: Økologi, landbruk og bioteknologi
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
 • Realfagenes didaktikk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
 • Tilpasset opplæring

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
 • Utdanningsledelse

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studienivå: Økonomi, ledelse og innovasjon
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
 • Add-On programme in Augmented and Virtual Reality

  Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
  Studienivå: Film, TV og spill
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Årsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Heltid
 • Bedriftsøkonomi - deltid, nett og samlingsbasert

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Økonomi, ledelse og innovasjon
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Organisering: Nettbasert
 • Bioteknologi - Ett-årig videreutdanning

  Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
  Studienivå: Økologi, landbruk og bioteknologi
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
 • Engelsk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Musikk, språk og litteratur
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
 • Musikk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Musikk, språk og litteratur
  Studienivå: Skole, barnehage og pedagogikk
  Studiested: Hamar
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april

Meld meg på