Language: NOR | ENG

Finn studium

 • Tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

  Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Lillehammer
 • Økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Rena
 • Internasjonale studier med historie

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Add-On programme in Virtual Reality and Augmented Reality

  Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
  Studienivå: Årsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Heltid
  Studiested: Hamar
 • Audiovisuelle medier

  Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Bedriftsøkonomi - Nettbasert

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Deltid
  Organisering: Nettbasert
  Studiested: Annet studiested
 • Bedriftsøkonomi - deltid, nett og samlingsbasert

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Organisering: Nettbasert
  Studiested: Hamar
 • Bedriftsøkonomi - heltid

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Rena
 • Bærekraftsøkonomi - påbygging

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Kongsvinger
 • Engelsk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Hamar
 • Idrett - Elverum

  Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Elverum
 • Idrett - Lillehammer

  Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Jakt, fiske og naturveiledning

  Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Evenstad
 • Jordbruk

  Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Blæstad
 • Kommunikasjonsrådgiverstudiet

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Studienivå: Halvårsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Organisering: Betalingsstudium
  Studiested: Lillehammer
 • Krisehåndtering

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Rena
 • Kulturprosjektledelse

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Mat, ernæring og helse

  Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Elverum
 • Musikk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Hamar
 • Norsk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Hamar

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april

Meld meg på