Language: NOR | ENG

Finn studium

 • Miljøpsykologi

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Næringsrettet bioteknologi

  Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Studiested: Hamar
 • Offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp)

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Lillehammer
  Studiested: Rena
 • Offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp)

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Lillehammer
  Studiested: Rena
 • Pedagogikk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Lillehammer
 • Psykisk helsearbeid

  Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Deltid
  Studiested: Elverum
 • Psykososialt arbeid med barn og unge

  Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Deltid
  Studiested: Lillehammer
 • Realfagenes didaktikk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Hamar
 • Special Education - practical skills transformative learning

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Deltid
  Studiested: Lillehammer
 • Spesialpedagogikk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Lillehammer
 • Tilpasset opplæring

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Hamar
 • Treningsfysiologi

  Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Utdanningsledelse

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Hamar
 • Økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil digital ledelse og business analytics

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Kongsvinger
  Studiested: Rena
 • Økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil markedsføringsledelse

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Rena
 • Økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil økonomistyring

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Rena
 • Økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Mastergrad
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Rena
 • Add-On programme in Virtual Reality and Augmented Reality

  Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
  Studienivå: Årsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Heltid
  Studiested: Hamar
 • Internasjonale studier med historie

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Agronomi

  Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Blæstad

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april

Meld meg på