Language: NOR | ENG

Finn studium

 • Norsk språk og kultur

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Deltid
  Studiested: Hamar
 • Offentlig styring, ledelse og økonomi

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Kongsvinger
 • Organisasjon og ledelse - Nettbasert

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Deltid
  Organisering: Nettbasert
  Studiested: Annet studiested
 • Organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Rena
 • Organisasjon og ledelse - heltid

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Rena
 • Pedagogikk

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Praktisk pedagogisk utdanning

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Årsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Heltid
  Organisering: Deltid
  Studiested: Hamar
 • Regnskap og økonomirådgivning - nettbasert

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Deltid
  Organisering: Nettbasert
  Studiested: Annet studiested
 • Reiseliv og turisme

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Samfunnsfag

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Hamar
 • Sosialpedagogikk

  Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Elverum
  Studiested: Lillehammer
 • Studienivå: Årsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Elverum
 • Studienivå: Årsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Deltid
  Organisering: Samlingsbasert
  Studiested: Lillehammer
 • Økologisk landbruk

  Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Deltid
  Organisering: Nettbasert
  Studiested: Blæstad
 • Økonomi og administrasjon

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Økonomi og administrasjon - Nettbasert

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Årsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Deltid
  Organisering: Nettbasert
  Studiested: Annet studiested
 • Arbeidsrett (15 sp)

  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Studienivå: Halvårsstudium
  Organisering: Deltid
  Organisering: Nettbasert
  Studiested: Annet studiested
 • Disability studies in education and social work

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Halvårsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Lillehammer
 • Engelsk 2 for grunnskolen trinn 1 - 7

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Halvårsstudium
  Organisering: Heltid
  Studiested: Hamar
 • Engelsk fordypning

  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  Studienivå: Halvårsstudium
  Studienivå: Etter- og videreutdanning
  Organisering: Heltid
  Studiested: Hamar

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april

Meld meg på