Language: NOR | ENG

Praksisrelevant videreutdanning

Praksisrelevant videreutdanning

Anne Grete Leirdal blir 37 år i mars, og kommer fra Sogn. Hun går studiet Norsk 2 (1. - 7. trinn) gjennom UDIR sin lærersatsning "Kompetanse for Kvalitet". 

Hva gjorde du før du begynte på Høgskolen? 

Jeg er lærer på mellomtrinnet på et oppvekstsenter. Også jobber jeg med inn på Tunet, som er et spesialpedagogisk tiltak for barn og ungdom der vi har opplegg ute på gård. 

Hva syns du om studiet så langt? 

Jeg syns det er veldig praksisrelevant, og har brukt mye av det vi har lært allerede i jobben min. 

Hva er mest interessant ved studiet? 

Pensum er veldig relevant for min praksis så det er interessant å kunne ta det i bruk med en gang. Også det at vi bare er 9 stykker på et grupperom, når jeg trodde vi skulle være mange flere og sitte i et stort auditorium. 

Hvordan er det sosiale miljøet på studiet? 

Det er veldig hyggelige folk, som kommer fra mange forskjellige plasser. Vi har samlinger to ganger i semesteret, og da finner vi alltid på noe sosialt. I tillegg er det mye selvstudier, men vi har også nettdebatter, som er veldig nyttig når man skriver oppgaver. 

I hvilken grad tror du studiet gjør deg klar for arbeidslivet? 

Gjennom studiet så får man litt mer kjøtt på teoriene, og mer dybde i det du allerede kan. Man forstår mer av hvorfor man gjør som man gjør. 

Vil du anbefale andre å bli studenter ved Høgskolen i Innlandet? 

Ja, absolutt! For min del som reiser langt er det godt å komme seg litt bort og oppleve noe nytt samtidig som man studerer. 

Har du noen tips til nye studenter? 

Kompetanse for kvalitet er en god ordning - ta den hvis du har mulighet!

Sist endret: .