Language: NOR | ENG

- Jeg vil bli en bedre skoleleder

- Jeg vil bli en bedre skoleleder

Marion Robsahm studerer Master i utdanningsledelse på HINN Hamar. 

Marion Robsahm startet på Master i utdanningsledelse for å få større faglig tyngde til jobben sin.

38-åringen fra Moelv studerer nå på HINN Hamar. Så langt er hun overrasket over hvor gøy hun synes studiet er og hvor godt det lar seg kombinere med full jobb ved siden av.

Hvorfor valgte du dette studiet?

- Først og fremst fordi jeg ønsker å bli en bedre skoleleder. Det er spennende og dyktige lærere ved studiet, det er veldig praksisrettet og gir god faglig tyngde til jobben min.

Hva synes du om studiet så langt?

- Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan studiet er lagt opp. Det er praksisnære oppgaver underveis, og mye spennende pensumlitteratur gjør dette veldig interessant og givende å studere.

Hva lærer dere om? 

- Vi lærer mye om det å lede, på godt og vondt, om forskning omkring skole, ledelse og hva som virker. I tillegg skal vi ha noe juss etter hvert. Viktigst er det likevel at vi lærer å omsette det vi kan og det vi vet virker fra forskning om til praksis, og får øve oss på å omsette kunnskap til praksis underveis i studiet.

Hva er det beste med studiet?

- Det beste med studiet er de engasjerte og dedikerte foreleserne og medstudentene. Vi har livlige diskusjoner og samtaler hele tiden, med både humor og krutt, som går rett inn i hverdagen vår som skoleledere.

Hvordan er arbeidsfordelingen mellom forelesninger, selvstudium og praksis?

- Vi har ti samlingsdager hvert semester, med oppgaver mellom hver samling. Det er et mål fra studieledelsen at oppgavene skal være så praksisnære som mulig slik at de ikke oppleves som en veldig stor belastning i tillegg til det vi allerede jobber med. Det legges opp slik at det er noe vi enten skal kunne bruke inn mot masteroppgaven, eller inn mot arbeidsoppgavene vi allerede har i jobbsammenheng.

Noe som har overrasket deg ved dette studiet?

- Nei, egentlig ikke, jeg er kanskje litt overrasket over hvor gøy jeg synes det er, og hvor mye det gir meg. Man skulle jo tro at det tapper en for mye energi å studere ved siden av full jobb, men dette er så givende og oppleves som å gi energi istedenfor å ta. I tillegg er det jo veldig nyttig og praksisnært, så når man sitter på forelesning er det litt sånn at ja, dette kjenner jeg igjen, dette må jeg huske på neste gang osv.

Hvem tror du dette studiet passer for?

- Det passer for lærere og førskolelærere som ønsker å bli skoleleder eller barnehagestyrer. Man bør ha jobbet som lærer en stund. Erfaring fra trinnledelse eller andre lederoppgaver vil være en fordel å ha i bagasjen, men er ikke en forutsetning for å studere dette.

Hva skal du gjøre når du er ferdig?

- Bruke av all kunnskapen jeg har fått i lederjobben min.

Hvordan er arbeidsmarkedet og i hvilken grad tror du studiet gjør deg klar for arbeidslivet?

- Det florerer ikke av skolelederjobber, men studiet gjør deg absolutt til en attraktiv jobbsøker.

Hva er drømmejobben?

- Rektor på en flott ungdomsskole!

Til slutt: Helt kort. Hvilke tre adjektiv vil du bruke til å beskrive studiet?

- Inspirerende, givende og engasjerende.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?