Language: NOR | ENG

- Du trenger en utdannelse for å jobbe i skolen

Bilde av Birgitte Wardeberg utenfor Storhamar skole.

Birgitte Wardeberg har studert grunnskolelærer ved HINN, der hun kombinerte studier med deltidsjobbing og hadde to fødsler. Nå jobber hun ved Storhamar skole i hjembyen. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Birgitte Wardeberg utdannet seg til grunnskolelærer ved HINN. To fødsler og deltidsjobbing ga en innholdsrik studiehverdag.

Nå jobber Birgitte som lærer på Storhamar skole. I snart to år har hun vært tilknyttet skolen som ligger et steinkast fra der hun bor i hjembyen Hamar. Hun har hatt ulike roller, men jobber nå på 7. trinn.

- Jeg visste hele tiden at jeg ønsket å bli lærer, men akkurat hvor, på hvilket trinn og i hvilken funksjon var jeg litt usikker på. Derfor begynte jeg først å studere sykepleie i Tromsø, med tanke på å jobbe som lærer på sykepleierskolen. Men så endret jeg planer, og flyttet hjem til Hamar.

Startet ved HINN da hun var 24 år 

Hun begynte ved HINN i 2011, og valgte Grunnskolelærerutdanning 5. – 10. trinn. I løpet av studietiden fikk hun to barn, så det tok litt lenger tid enn planlagt å fullføre studiene.

- Jeg var 24 år da jeg startet ved HINN, og etter to måneder oppdaget jeg at jeg var gravid. Jeg klarte heldigvis å fullføre det første året før jeg tok en pause i studiene, forteller hun.

Av naturlige årsaker måtte Birgitte bytte mange kull i løpet av årene som student. Men å studere for å bli lærer i voksen alder hadde også sine fordeler, og Birgitte fikk gode råd av studenthelsetjenesten.

- På HINN var det et veldig ryddig opplegg, og jeg satte veldig pris på både de faglige og de ikke-faglige innspillene jeg fikk. Jeg fikk også en veldig god relasjon til foreleserne som husket meg og fulgte meg bra opp underveis. 

- Det ble stilt høye krav til meg

Ved HINN tok Birgitte 60 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap, engelsk og KRLE, i tillegg til 30 studiepoeng i kroppsøving og samfunnsfag. Hun lærte mye om å lære bort til barn.

- Jeg fikk høye krav til hvordan jeg burde være som lærer. Spesielt stort utbytte fikk jeg av å lære om hvordan barn tilegner seg lærdom. Takket være mange gruppeoppgaver lærte jeg mye om samarbeid, og fikk gradvis en større stødighet og selvtillit i rollen som lærer. 

Jobbet ved siden av studiene

Praksis var en viktig del av studieløpet ved HINN. I tillegg jobbet hun alle årene ved siden av studiene. Birgitte var blant annet assistent på SFO på en skole nær studiestedet, og tok vikartimer ved ulike skoler i Hamar kommune.

- Det var slik jeg fikk en fot innenfor her på Storhamar skole. Etter hvert fikk jeg flere og flere timer. Vikartimer er godt betalt, og det åpner seg alltid muligheter.

Vikartimene og praksisen ved HINN beskriver hun som en nyttig erfaring.

- Vi fikk se hvordan virkeligheten var, og alle aspekter ved skolehverdagen. Vi hadde gode veiledere, og fikk en vei inn i skolen.

- Barna må lære ting selv

Det aller viktigste Birgitte lærte i løpet av årene som student var knyttet til «eleven som aktør». Elever gjør som de gjør siden det er hensiktsmessig ut i fra deres ståsted og deres virkelighetsoppfatning, selv om deres valg kan virke irrasjonelt for voksne. At det er elevene som skal jobbe for å lære seg noe, og at det ikke er hennes oppgave å «putte» inn kunnskapen i dem, var noe annet hun lærte mye om ved HINN.

- Barna må lære seg å lære ting, så kan jeg som lærer hjelpe dem på veien. De lærer selv mye av å være i en læringsprosess, så er det min oppgave å legge til rette med gode læringsstrategier i hverdagen.

Jobber i hjembyen

Da hun var ferdig utdannet våren 2017 fikk hun raskt jobb ved Storhamar skole, som hun har vært tilknyttet til siden i ulike stillinger. Nå underviser hun i kroppsøving, KRLE, kunst og håndverk og engelsk på 7. trinn. Hun er kontaktlærer, og følger også opp enkeltelever innenfor basisfagene.

- Som lærer må du være glad i mennesker, og ha lyst til å gjøre at unger har det bra. Da har du et godt utgangspunkt. Du bør være endringsdyktig, og gjerne ha en ide om hva som var viktig for deg selv da du gikk på skolen.

Birgitte råder nåværende lærerstudenter til å være ydmyke overfor foreleserne. Tenk på studiene som en jobb, og skaff deg gode rutiner, oppfordrer hun.

- Noen kan mer enn deg. Har du den innstillingen kan du lære mye, spesielt om du stiller spørsmål. En god relasjon til eleven er nøkkelen for læring. Vær entusiastisk på elevens vegne, og se dem med positive øyne.