Language: NOR | ENG

- Vi får et viktig sosialt perspektiv på barn

Portrettbilde av Anita Sollid og Iris Jansdottir Nordberg.

Fra venstre : Iris Jansdottir Nordberg og Anita Sollid. Begge ønsker å jobbe som sosionom i fremtiden. 

Anita Sollid vil bli sosionom, mens sosionom Iris Nordberg ønsket faglig påfyll. De valgte Årsstudium i sosialpedagogikk.

Anita er 18 år, kommer fra Stryn, og startet på Høgskolen i Innlandet rett etter videregående. På sikt ønsker hun å ta Bachelor i sosialt arbeid, men et Årsstudium i sosialpedagogikk ser hun på som en god start.

- Tanken er å bli sosionom, og på dette studiet får jeg relevant kunnskap om det å jobbe med mennesker. At det var et årsstudium passet også godt for meg med tanke på fremtidige karrierevalg, sier Sollid.

Ønsker faglig påfyll

Iris Jansdottir Nordberg på 23 år har allerede en Bachelor i sosialt arbeid. Hun jobber på en barneskole i Lørenskog, men ønsket seg faglig påfyll med nye relevante perspektiver. For å bygge på utdannelsen pendler hun til Elverum, noe som lar seg gjøre siden Årsstudium i sosialpedagogikk er samlingsbasert.

- Jeg startet siden jeg ønsket å studere pedagogikk, noe det var litt lite av på bachelorgraden min. På dette årsstudiet er pedagogikken rettet inn mot sosialt arbeid, så det er midt i blinken for meg som utdannet sosionom, forteller Nordberg.

Årsstudium i sosialpedagogikk ble revidert før høstsemesteret 2018. Nå er det en samling i måneden fra onsdag til fredag, og flere eksamener i ulike former som i større grad enn tidligere er spredd utover semesteret. Dette betyr at det kreves en del selvstudium.

- Studiet går nærmere inn på pedagogiske teorier, der aktuelle tema i samfunnet som har med unge og utdanning å gjøre blir belyst. For eksempel mobbing i skolen. Barns oppvekstsvilkår, danning, sosiologi og helsefremmende perspektiv er alle viktige deler av Årsstudium i sosialpedagogikk, forteller Sollid.  

Får nye perspektiver

- Det aller beste med Årsstudium i sosialpedagogikk er at det er mye spennende stoff, som samtidig er viktig og relevant. Personlig har jeg sosionomperspektivet fra før, og får med denne utdannelsen også et viktig sosialt perspektiv på barn som jeg ikke hadde fått andre steder enn på Elverum, sier Nordberg.

Enkelte av studentene på studiet kombinerer graden med fulltidsjobb, noe som lar seg gjøre siden det er samlingsbasert. Men det er mye pensum som må gjennomgås. 

Roser foreleserne

- Heldigvis har vi veldig dyktige forelesere som vi har et tett forhold til med veiledning under gruppeoppgaver. Det er kun tre forelesere, noe som sikrer god og kontinuerlig kommunikasjon. De er interesserte i å høre hvordan vi har det, og er kompetente rent faglig, sier de to. 

De to studentene mener Årsstudium i sosialpedagogikk passer meget godt for personer som har lyst til å jobbe med mennesker, og da spesielt barn og unge i utfordrende livssituasjoner.

Har klare planer for fremtiden

Anita skal etter fullført årsstudium trolig ta et friår i USA før hun ønsker å ta Bachelor i sosialt arbeid. Målet er å jobbe som sosionom i barnevernet. Iris vil gjerne jobbe som sosionom eller sosialpedagog i skolen.  

- Det er mange yrkesgrupper representert i klassen, og de aller fleste har som mål å jobbe i skolen siden vi får kompetanse rettet mot barn og unge. Spesielt mange lærere ønsker og får her et sosialfaglig perspektiv på barn og unge, avslutter Nordberg.