Language: NOR | ENG

Ønsket faglig påfyll for å bli bedre i jobben

Bilde av mann utenfor en bygning.

Eivind Falk valgte studier og faglig påfyll ved å ta studier innen spesialpedagogikk. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Eivind Falk kombinerte jobb med studier innen spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

 

Eivind er 55 år, kommer opprinnelig fra Oslo og jobber til daglig som instituttleder ved Norsk Håndverkinstitutt. Han har flere studier på CV-en, og på 90-tallet studerte han økonomi og administrasjon hos oss. Etter mange år i arbeidslivet valgte han å fortsette på master. I 2019 gikk han dermed ut Master in Special Education – practical skills transformative learning ved studiested Lillehammer. Dette gjorde han ved siden av fulltidsjobb som instituttleder. Han har bodd og studert i flere byer, men da han og kona skulle flytte endte de opp tilbake på Lillehammer.

Kombinerte fulltidsjobb med master

Som håndverker ønsket han å lære mer om spesielt kunnskapsoverføring, og det var derfor han søkte seg inn mot spesialpedagogikk. Han stortrivdes på studiet og forteller at han hadde fantastiske forelesere som han den dag i dag har kontakt med.

- Jeg hadde vært inne i arbeidslivet og ute av studielivet lenge. Det var godt å strekke seg litt, bry meg og løfte meg selv. Det var et veldig inspirerende studium som var veldig relevant for meg med tanke på jobben min.  

Eivind forteller at en del av studiet foregikk i England og at undervisningen var samlingsbasert. Det var ingen «vanlig dag» gjennom studiet. De hadde samlinger i England som gikk over en uke om gangen.

- Jeg jobbet fult samtidig som jeg tok master, noe som gikk fint. Mange kvelder ble brukt til lesing og skriving, men det er noe jeg hadde gjort uansett om jeg studerte eller ikke sier Eivind lattermildt.

Mann ute i naturen.

Eivind Falk trives så godt i Lillehammer at han valgte å flytte tilbake til byen. Foto : Høgskolen i Innlandet.

Lærte om utfordringer i norsk skole

Eivind forteller at store deler av studiet handler om hvordan skolevesenet både i Norge og England har utviklet seg i feil retning.  

- Vi ser at det er store utfordringer i skolen. Dagens unge står overfor en del  utfordringer. Statistisk sett blir en i hver klasse medisinert for å holde ut til å fullføre skolen og for at andre skal holde ut med vedkommende. Norge har til og med fått påpakning fra FN om at vi bryter barnekonvensjonen fordi vi overmedisinerer norske barn. Å studere spesialpedagogikk har vært en øyeåpner for hvordan norsk skole egentlig fungerer. 

Har allerede drømmejobben

Drømmejobben hadde Eivind allerede mens han studerte.

- Jeg har allerede en jobb jeg trives godt med som inneholder mye utfordringer. Allikevel blir jeg aldri ferdig utlært. Derfor er planen videre å ta en doktorgrad. Studiet gjør at jeg får et litt annet perspektiv på  det jeg gjør. Som sagt blir jeg aldri ferdig, og elsker å kunne bygge på mer kunnskap ved siden av.

Studerer i Norges fineste by

Eivind mener Lillehammer er den beste byen å både bo og studere i. Han har prøvd flere byer, men faller alltid tilbake på Lillehammer.

- Jeg synes det er Norges fineste by. Den er passe stor og man har god oversikt. For meg som er et kulturmenneske går det ikke ann å sammenlikne byen med noe annet. Vi har et veldig rikt kulturliv. Lillehammer er rett og slett i en klasse for seg selv som kulturby.

Avslutningsvis forteller Eivind at det å studere var kunnskapsbyggende, utfordrende og noe som bidro til å utvikle han som menneske. Han mener studenter bør velge studier innen pedagogikk og spesialpedagogikk ved HINN av flere grunner.

- For det første har HINN lang tradisjon innenfor spesialpedagogikk. Kvaliteten er veldig høy. I tillegg er Lillehammer et fantastisk sted å være. Jeg mener - når man først skal studere bør man jo velge et sted det er hyggelig å være student.