Language: NOR | ENG

- Har innfridd alle mine forventninger

Portrettbilde av Bente Hammer.

Bente Hammer kombinerer jobb med å studere Master i tilpasset opplæring på Hamar. 

En fremtidsrettet og relevant utdanning. Slik beskriver Bente Hammer Master i tilpasset opplæring.

Hammer tar studiet på deltid på Hamar. På den måten kan hun fortsette i jobben samtidig som hun studerer. En av de viktigste årsakene til at hun startet på denne masteren var fordi hun mener det er viktig at alle elever får en tilpasset opplæring ut fra sine egne forutsetninger.

- Jeg valgte å søke på Master i tilpasset opplæring fordi det hørtes ut som et veldig interessant fag som passet godt for meg. Jeg har i en periode vært på utkikk etter en masterutdanning innenfor et fagfelt som er litt generelt, ikke en master som er fagspesifikk innenfor norsk eller matematikk. Fagene er viktige de også, men jeg synes dette med å tilpasse hele opplæringen for alle elever er viktig og interessant.

Hva synes du om studiet så langt?

-Så langt synes jeg studiet innfrir alle forventninger. Det er varierte og nyttige forelesninger, og gode oppgaver mellom studiesamlingene. Dette semesteret lærer vi om forskjellige lærevansker og mulige læringsbarrierer.

Master i tilpasset opplæring er en praksis- og profesjonsorientert master der du får økt flerkulturell og spesialpedagogisk kompetanse. Mastergraden har et spesielt fokus på tilpasset opplæring, og gir studentene pedagogisk og didaktisk kompetanse rettet inn mot vårt mangfoldige samfunn.

Hva er det beste med studiet?

- Det beste er at det handler om tilpasset opplæring – rett og slett! Og at det er mulig å ta studiet på deltid.

Studiet tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent, slik Bente gjør. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet.

Hvordan er en vanlig dag på skolen?

- Vi har studiesamling torsdag og fredag en gang i måneden. Torsdagene er ganske fullpakket, med forelesninger fra morgen til sen ettermiddag. Fredagene varierer litt, ettersom jeg er deltidsstudent. Som deltidsstudent tar jeg bare ett emne i semesteret, mens fulltidsstudentene har to. Dermed har jeg noe kortere fredager.

Hvordan er det sosiale miljøet på studiet?

- På første samling delte vi oss inn i kollokviegrupper, og dette førte raskt til et bedre sosialt miljø, iallfall for min del. Man ble raskt kjent med noen, og det er naturlig å holde kontakten med disse studentene mellom samlingene også.

Hvem tror du dette studiet passer for?

- Dette studiet passer godt for lærere som ønsker en videreutdanning, enten for å fortsette å jobbe som lærer eller for å få andre jobber innenfor skolesektoren, som spesialpedagog eller i PPT.

Er det noen forkunnskaper som vil være nyttige å ha før studiestart?

- Det kan for enkelte være nyttig å ha jobbet noen år i skolen før man starter på denne masteren.

Hva skal du gjøre når du er ferdig?

- Jeg jobber som lærer mens jeg går dette studiet, og kommer til å fortsette med det inntil det dukker opp en annen interessant jobb. Jeg tenker at med denne masteren kan det åpne seg noen dører, som for eksempel i PPT.

Hvordan er arbeidsmarkedet og i hvilken grad tror du studiet gjør deg klar for arbeidslivet?

- Her jeg bor er arbeidsmarkedet for lærere greit. Med en masterutdanning oppå lærerutdanningen vil jeg stille sterkere når jeg eventuelt skal søke på leder eller veilederstillinger innenfor utdanningssektoren. 

Hva er drømmejobben?

- Drømmen er å jobbe for at barn og unge får tilpasset opplæringen slik at de lærer og utvikler seg best ut ifra sine forutsetninger.

Hva er det beste med studiestedet?

- Det beste med Hamar som studiested er at det har mange gode fagpersoner som er dyktige innenfor sitt fagfelt. Jeg opplever at foreleserne ønsker at studentene er delaktige på forelesningene, og at de er lydhøre for hva vi har å bidra med. 

Til slutt: Helt kort. Hvilke tre adjektiv vil du bruke til å beskrive studiet?

- Relevant, fremtidsrettet og praksisnært.