- Vi lærer om alle deler av kulturfeltet

Portrettbilde av William Moltemyr som studerer kulturprosjektledelse.

William Moltemyr fra Arendal tar Årsstudium i kulturprosjektledelse ved HINN Lillehammer. 

Spennende, gøy og givende. Årsstudium i kulturprosjektledelse er et studie William Moltemyr stortrives med.

23-åringen fra Arendal studerer på Lillehammer. I dette intervjuet forteller han blant annet om hva han syntes om studiet så langt, drømmejobben og hva han lærer om. 

- Kombinasjonen av teori og praksis gjør deg forberedt til å jobbe med dette.

Hvorfor valgte du dette studiet?

- Jeg har jobbet mye med kultur tidligere i form av å arrangere konserter gjennom Arendal Rock klubb, hvor jeg var styremedlem og økonomiansvarlig. KPL virket interessant siden vi i løpet av studiet får muligheten til å planlegge og arrangere tre ulike festivaler i Lillehammer. Jazzincubator, Snøfest og Amandusfestivalen.

Hva synes du om studiet så langt?

- Så langt har studiet vært veldig lærerikt og interessant. Vi har mange bra forelesninger og det at vi har en god del praksis er et stort pluss. Miljøet er også veldig bra.

Hva lærer dere om? 

- Vi lærer om alle deler av kulturfeltet. Vi lærer om alt fra hvordan ulike kulturarrangement blir arrangert og finansiert til hvordan organisasjoner er strukturert og fungerer i praksis. I tillegg lærer vi om politikk og økonomi. Noe av det beste med dette studiet er å bruke kunnskapen vi tilegner oss i praksis. Det er veldig givende å se resultatet av de prosjektene vi jobber med gjennom året.

Hvordan er en vanlig dag på skolen?

- Dagene er veldig ulike. Vi har forelesninger som andre studier, men så jobber vi mye på egenhånd med planlegging av festivalene vi drifter. Vi har selv ansvaret for å søke driftsmidler og markedsføre arrangementene. Jeg vil si omtrent at arbeidsfordelingen mellom forelesninger, selvstudium og praksis er sånn ca. 50/50. Det er gøy å være på forelesning fordi foreleserne er veldig flinke og dedikerte og vi har et bra forhold til dem. Men vi jobber også mye på egenhånd, og vi har praksis stort sett gjennom hele året ettersom det er mye å gjøre i forkant av festivalene.

Hvordan er det sosiale miljøet på studiet?

-Det sosiale miljøet er veldig bra synes jeg. Det er en hyggelig gjeng hvor alle kommer godt overens. Siden vi har mye praksis og jobber i grupper blir en godt kjent med folk.

Hvem tror du dette studiet passer for?

- Jeg tror dette studiet passer for alle som er det interessert i kultur og selv har lyst til å drive med det, enten som en fulltidsstilling eller på fritiden. De aller fleste har et forhold til kultur på en aller annen måte, så jeg vil tro at dette kan være interessant for mange.

Kulturprosjektledelse 2

Er det noen forkunnskaper som vil være nyttige å ha før studiestart?

- Det er selvsagt en fordel å ha erfaring med kulturarrangement. Det er et pluss om man har jobbet med dette før studiestart, men det er ikke nødvendig ettersom vi lærer masse på skolen og gjennom praksis.

Hvordan kan du bygge videre på dette studiet?

- Det er mulig å bygge videre på studiet med en master i for eksempel innovasjon og næringsutvikling, organisasjons- og ledelsesfag og kulturstudier. Når det kommer til jobbmarkedet så kan man med kulturprosjektledelse bacheloren jobbe som prosjektleder eller medarbeider for alle mulige slags kulturarrangement. Kombinasjonen av teori og praksis gjør deg godt forberedt på å jobbe med dette. Det er masse ulike jobbmuligheter med denne utdanningen. Planen min er å er flytte til Danmark i noen år og jobbe der.

Hva er drømmejobben?

- Det er så mye å velge i, men jeg vil gjerne fortsette som konsertarrangør. Det hadde vært utrolig gøy å være med på å lede en større festival i Norge. Jeg vil også hatt en annen jobb ved siden av.

Til slutt: Helt kort. Hvilke tre adjektiv vil du bruke til å beskrive studiet?

- Spennende, givende og gøy.

Sist endret: .