Sulten på ny kunnskap

Stina Søby studerer Master i økonomi og ledelse med fordypning i markedsføring

Stina Søby stortrives som student på Campus Rena hvor hun studerer Master i økonomi og ledelse med fordypning i markedsføring.

Som banksjef i Sparebanken Sør har Stina Søby stor glede av alt hun lærer på Master i økonomi og ledelse med fordypning i markedsføring. Studiet tar hun på deltid og kombinerer med full jobb og to barn. 

- Det er ikke farlig å ha full jobb, to barn, student og få stort læringsutbytte, mener Stina. Hun er straks ferdig med sitt første semester på masteren som hadde oppstart nå i høst.

Var kunnskapssulten

Etter en lang karriere innen finansbransjen var Stina klar for å lære noe nytt.

– Jeg var sulten på ny kunnskap, sier hun. Bacheloren tok hun også på Rena, så Stina visste at hun kom til et bra studiested. Da hun fikk en folder i posten ble hun oppmerksom på studiet. Hun søkte, og var så heldig at hun fikk plass.

Stina angrer ikke ett sekund. Dette studiet har overgått alle forventninger. – Det er et veldig bra studium. Det gir meg utrolig mye og jeg har veldig stort læringsutbytte, sier hun.

Et godt læringsmiljø

Selv om Stina som deltidsstudent ikke får tatt del i det typiske studentmiljøet, har skolen gjort en god jobb med å sette sammen arbeidsgrupper.

– Jeg har en veldig god gruppe som jeg kan diskutere med. Vi har alle ulik bakgrunn, og det gir oss mye tilbake, sier hun. I gruppa til Stina finner vi blant annet en ordfører, en i skatteetaten, en i finansbransjen og en i reklamebransjen.

Med dyktige forelesere har masterstudiet en dybde som er interessant for studentene. – Foreleserne er utrolig dyktige og engasjerte. De er tilgjengelig og alltid i nærheten. De inviterer til dialog i klasserommet. En sånn nærhet tror jeg du skal lete lenge etter, sier Stina.

Prøvekaniner               

Dette er en helt ny master, og Stina går i det aller første kullet. Derfor blir dem på mange måter prøvekaniner.

– Jeg er overrasket over hvor gjennomtenkt og planlagt studiet er med tanke på at vi er det aller første kullet, sier Stina. Hun er tillitsvalgt i klassen og har blant annet hatt møte med skolen for å gi tilbakemelding fra studentene. Hun opplever det som veldig positivt at skolen er åpne for dialog.

- Vi studenter ble veldig overrasket da vi så pensum for første gang. Det var utrolig omfattende og veldig mange tunge, engelske forskningsartikler. I mitt møte med skolen ga jeg tilbakemelding om dette, og de responderte kjapt, og delte opp pensumet på en ny måte som gjorde det mulig å komme i dybden av det, forteller Stina.

Stor kompetansehevning

Hadde det ikke vært for eksterne aktører som Åmot kommune og Sparebanken Hedmark, hadde ikke masterstudiet blitt opprettet. Med en god dialog allerede før start, har studiet et nært samarbeid med det lokale næringslivet.

Med den gode undervisningen og generelt høye standarden i masterstudiet, er ikke Stina i tvil: - Jeg tror dette studiet vil føre til en vesentlig kompetanseheving i Innlandet.

Det blir mye lesing på kveldstid og i helger, og hun kan ikke lenger være med på alt hun ønsker, men til tross for det er motivasjonen på topp.

– Det er ikke farlig å ha full jobb, to barn og være deltidsstudent. Det går helt fint, og det er veldig gøy, sier hun, og vil anbefale andre interesserte å søke på samme studiet. 

Sist endret: .