Language: NOR | ENG

- Langt mer utfordrende enn jeg hadde trodd

Bilde av Elisabeth Mjåtveit ved studiested Lillehammer som studerer reiseliv.

Elisabeth Mjåtveit fra Solund tar årsstudium i reiseliv og turisme ved HINN Lillehammer. 

Lærerikt og utfordrende. Slik beskriver Elisabeth Mjåtveit Årsstudium i reiseliv og turisme ved studiested Lillehammer.

22-åringen kommer fra Solund i Sogn og Fjordane. Nå studerer hun Årsstudium i reiseliv og turisme. Her vil du få et lite innblikk i hvordan det er å fordype seg i dette studiet, og om Lillehammer som studiested.

Hvorfor valgte du å studere årsstudium i reiseliv, og hva synes du om studiet så langt?

- Jeg ønsker å jobbe med events og opplevelser når jeg er ferdig med studiene, og tenkte derfor at dette virket som et veldig spennende og relevant studie. Studiet har vist seg å være mye mer utfordrende og lærerikt enn jeg hadde trodd! Jeg satte meg ikke skikkelig inn i hva studiet innebar da jeg søkte, så jeg fikk meg en hyggelig overraskelse.

Hva er det dere lærer om på studiet?

- Vi lærer mye om mennesker og hva som gjør at de reiser og oppfører seg som de gjør. Vi har også lært mye om hva reiselivet innebærer, om markedsføring og regnskap.

Hvordan er forholdet til foreleserne på studiet?

- Som student blir man kjent med foreleserne sine på en litt annen måte enn lærerne på videregående. Det er et litt mer passivt forhold enn det man er vant til, og man sitter ofte å bare lytter til dem. De er veldig interessert i å lære bort hva de kan, og det er de veldig flinke til! Foreleserne er også veldig behjelpelige dersom man sitter fast med et arbeidskrav eller sliter før eksamen.

Hva er det beste med studiet både i forhold til det faglige og det sosiale?

- Det er mye spennende og relevant man lærer om, og gode forelesere. Mye av det vi lærer kan man få bruk for i veldig mange forskjellige yrker. Også det sosiale miljøet på skolen er godt, og vi er flinke til å finne på mye selv. I tillegg er det mye som arrangeres av Studenten (studentcaféen).

Portrettbilde av Elisabeth Mjåtveit som studerer reiseliv og turisme.

Hvordan ser din skolehverdag ut, og hvordan er arbeidsfordelingen (selvstudie, praksis og forelesninger) på studiet?

- Vi har stort sett ikke mer enn en eller to forelesninger om dagen, så da er vi på skolen mellom to og fire timer om dagen. Ofte sitter jeg og vennene mine i kantina eller på studentcafeen og jobber med fagene eller bare er sammen etter forelesningene også. Det er ganske likt fordelt mellom de ulike arbeidsmetodene, men det er nok litt mer fokus på selvstudium og mindre tid på forelesninger enn hva det er på videregående. Det forventes at man forbereder seg godt og lærer mye selv. For min egen del ville jeg gjerne ha hatt mer praksis på studiet.

Hva er det beste med studiestedet?

- Lillehammer er en fantastisk by å studere i, og er full av andre studenter! Det er veldig fin natur og store muligheter til å drive med idrett og ski, og byen har mange muligheter for alle. Jeg er selv en jente fra bygda, så jeg trives godt med å bo i en av de mindre byene. Her er det bedre luft, og hyggeligere folk. Det er også veldig oversiktlig å bo i en liten by - man får det med seg når det skjer noe!

I hvilken grad tror du studiet gjør deg klar til arbeidslivet?

I de fleste yrker er det vel vanskelig å få jobb i nå, og jeg tror ikke arbeidsmarkedet for reiseliv er noe lettere. Det kan bli utfordrende å få seg jobb, men dersom man prøver så tror jeg at man skal klare det! Studiet forbereder oss på arbeidslivet med caser og lignende.

Hvem tror du studiet passer for?

- Dette studiet kan nok passe ganske mange da det er forholdsvis åpent og retter seg mot flere forskjellige yrkesgrupper. Det er ikke noe spesielt man må kunne før man starter, men jeg har hatt veldig stort utbytte av å ha jobbet både i eventbransjen og i restaurantbransjen fra før av. Da har man noen knagger å henge kunnskapen på.