Language: NOR | ENG

- Jeg lærte veldig mye på Lillehammer

- Jeg lærte veldig mye på Lillehammer

Margrethe Bæverfjord tok Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser på HINN. Nå jobber hun i Hafjell Event. 

Margrethe Bæverfjord flyttet til Lillehammer for å studere på HINN. Nå er hun etablert med hus, mann og jobb i Hafjell Event.

Tilbake i 2013 flyttet Margrethe til Lillehammer fra en liten bygd på Nordmøre for å ta Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser. Hun hadde et friår etter videregående, og kom inn på restplass. Hun leide hybel usett, og flyttet til Lillehammer alene. Nå fem år senere er hun etablert på Tretten med mann, hus og jobb.

- Da jeg var tretten år startet jeg med å ta oppvasken på et hotell, og jobbet meg oppover. Siden da visste jeg at jeg ønsket å jobbe med noe innen reiseliv og/eller hotell. Da jeg fant ut at Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser eksisterte på Lillehammer, var jeg trygg på at det ville være et godt valg. 

Skrev bacheloroppgave om reiseliv

På HINN fikk hun en god teoretisk innføring, samt erfare gode bedriftsbesøk. Her skrev hun også en bacheloroppgave basert på et reelt prosjekt på Nordmøre der to kommuner skulle slå sammen sin reiselivssatsing.

- Underveis var vi med på møter og intervjuet aktørene. Vi benyttet oss av en kvalitativ metode, og hjalp de med hvordan de skulle tenke. Surnadal og Sunndal kommune tok innspillene godt imot.

Deltidsjobb viktig steg på veien mot fast jobb

På fritiden startet hun høsten 2015 i resepsjonen i Hafjell Hotell AS. På sikt skulle det vise seg å være et meget klokt valg.

- Da jeg var ferdig på HINN våren 2016 startet jeg på en ettårig master i Bournemouth, men i jula 2016 var jeg tilbake for å jobbe litt. Da informerte jeg sjefen om at jeg om et halvt år ville være interessert om de hadde noen relevante stillinger. Det endte med at jeg fikk jobb nærmest med en gang som operativ leder.

-Visste hva jeg gikk til

Dette er en kombinert stilling i konsernet Wellegruppen AS der hun fungerer som operativ leder for Hafjell Event og assisterende daglig leder for 120 ansatte på Lilleputthammer.  

- Jeg visste i forkant at jeg likte konsernet. I tillegg var jeg klar over at jeg i stillingen fikk brukt alt det jeg hadde lært på skolen, og at det er et springbrett ut til mange muligheter. Dette var en mulighet jeg ikke kunne takke nei til.

Hun droppet derfor masterstudiene, og startet i jobben 1. februar 2017. Hun har blant annet delansvar for vaktlister i Lilleputthammer, innkjøp, rekruttering, oppfølging av de ansatte og sommerdrift på Lilleputthammer. For Hafjell Event jobber hun også med innsalg, arrangementplanlegging og gjennomføring, samt evaluering og oppfølging.

- Hafjell Event er et aktivitetsfirma som driver med firmaaktiviteter og lagbygging. Spesielt på våren og høsten er det mye å gjøre.

Roser det sosiale miljøet på HINN

Når hun skal trekke frem det beste med studietiden vektlegger hun det sosiale miljøet på Lillehammer, samt det faglige som hun mener hadde en akkurat passe bratt læringskurve.

- Jeg lærte veldig mye de årene jeg studerte på Lillehammer. Noe av det viktigste jeg tar med meg er at teori og praksis ikke alltid stemmer overens når du har med mennesker å gjøre. Mennesker er ulike, og den ultimate opplevelsen er ulik fra person til person, og kan ikke alltid settes opp i en tabell.

- Godt utbytte av studiene

I sin nåværende jobb er det mye hun lærte på HINN som hun har nytte av. Selv beskriver hun seg som godt rustet for arbeidslivet etter avsluttede studier.

- Markedsføringsfaget har jeg bruk for. Kreative prosesser var et eget fag som er relevant siden idemyldring er noe vi gjør mye av. Bedriftsøkonomisk analyse, serviceledelse og attraksjons- og opplevelsesutvikling er andre fag som er svært relevante for den jobben jeg nå gjør. For meg handler det om å skape helhetlige og gode opplevelser, og samtidig være tro mot meg selv, og gjennomføre det jeg har planlagt.

- Reiseliv handler om nettverk

Margrethe anbefaler Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser spesielt for personer som liker å omgås andre mennesker. Samtidig er det viktig å være åpen for at mennesker er forskjellige, og at du må håndtere dem på ulike måter.

- Men ikke søk reiseliv kun fordi du er glad i å reise. Jobben vår er å tilrettelegge for de som reiser.

Hun har følgende råd til dem som nå tar eller vurderer å ta bachelorgraden.

- Knytt kontakter ved enhver anledning. Reiseliv handler om å bygge nettverk, så slå av en prat med foreleserne og foredragsholderne som er innom. Det får deg opp og fram, spesielt i denne bransjen der de virkelig gode stillingene ofte kun blir utlyst internt.