Language: NOR | ENG

Tok høyere utdanning gjennom Y-veien

Porttrettbilde av Henrik Tanum som er i dialog med en kollega på arbeidsplassen.

Henrik Tanum jobber med datadrevet markedsføring etter at han fullførte Bachelor i serviceledelse og markedsføring ved studiested Rena. Foto : Privat. 

Henrik Tanum søkte med fagbrev, og kom inn på Bachelor i serviceledelse og markedsføring. Nå jobber han med datadrevet markedsføring.

23-åringen fullførte utdannelsen sin ved HINN i 2018. HINN er en av få utdanningsinstitusjoner som tilbyr høyere utdanning gjennom Y-veien, som åpner for at kandidater med fagbrev innen Service og samferdsel, og som har valgt spesialisering innen reiselivs-, resepsjons-, salgs- eller kontor- og administrasjonsfaget, kan tas opp til bachelorstudiet i serviceledelse og markedsføring ved studiested Rena.

 Hvorfor valgte du å studere Bachelor i Serviceledelse og markedsføring?

- Jeg valgte å søke høyere utdanning gjennom Y-veien. I praksis vil dette si at jeg søkte med fagbrev og denne linjen var en av få muligheter med en slik praksis. Jeg har gjennom årene opparbeidet meg erfaring, men de to siste årene før studietiden valgte jeg å være lærling innen kontorfaget. Å starte med studier ved HINN er en beslutning jeg ikke angrer på.

Hva synes du om studiet i sin helhet?

- Studiet er bra tilrettelagt med gode eksamensformer og dyktige forelesere som du får er nært forhold til. Gjennom studiet fikk jeg tilegnet meg kunnskap om lederskap, markedsføring og serviceprosesser.

Hvordan så en vanlig dag ut på skolen?

- Selv var jeg svært aktiv med en rekke verv innen studentpolitikken. Dette gjorde at en vanlig dag var svært varierende med møter, forelesninger og kollokviegrupper.

Du engasjerte deg i studentsamfunnet da du studerte. Hvilket område engasjerte du deg i og hva innebar det?

- Gjennom tre år på Rena var jeg leder i studentrådet og satt som styremedlem i Høgskolen i Innlandet. Jeg tok også på meg andre oppgaver som oppussing og tilrettelegging i de ulike idrettstilbudene.

Henrik Tanum var også aktiv utenfor forelesningssalen. Foto : Privat.

Hvordan var arbeidsfordelingen mellom forelesninger, selvstudium og praksis på studiet?

- Perfekt! Som student er du selv ansvarlig for egen læring og har ansvar for å tilegne deg kunnskap som du senere skal bruke i arbeidslivet. Fordelingen mellom forelesning, selvstudium og praksis var svært god. Ikke alle studenter tilegner seg kunnskap på samme måte og denne modellen gir rom for alle.

Hva var det beste med studiet?

- Rena er et lite tettsted, men studentmiljøet på Rena er noe helt spesielt. Selv om det faglige ved linjen var svært godt vil jeg trekke frem det sosiale i og utenfor forelesningssalen. Et sosialt liv utenfor forelesninger er avgjørende for å trives som student. Ved å studere på Rena blir du del av en sterk studentkultur med idrett, sammenkomster og gode venner!

Hvordan er arbeidsmarkedet og i hvilken grad tror du studiet gjør deg klar for arbeidslivet?

- Studiet alene vil ikke garantere deg drømmejobben. Det handler om å være realistisk. En anbefaling er å inkludere seg i de ulike studentorganisasjonene. Selv pusset jeg opp studentbaren, satt i høgskolestyret og arrangerte fotballcup. Slike verv er spennende, lærerikt, men også verdsatt hos arbeidsgiver. 

Hva er drømmejobben?

- Jeg trives godt med rollen jeg har fått tildelt i dag. Fremover vil jeg være ydmyk, tilegne meg kunnskap og lære mer. Det er godt mulig at drømmejobben fortsatt ikke er skapt, så vi holder den åpen.

Hva gjør du nå som du er ferdig?

I dag jobber jeg som Account Manager Inside Sales og trives godt! Vi jobber med datadrevet markedsføring og bistår våre kunder innen digital markedsføring.

Hvem tror du Bachelor i Serviceledelse og markedsføring passer for?

- Om du ønsker å studere ledelse og markedsføring vil jeg anbefale serviceledelse og markedsføring. Har du relevant fagbrev, vil jeg også anbefale å søke. 

Hvordan er mulighetene for utveksling til utlandet i løpet av studiet?

- Du har en rekke muligheter til å dra til utlandet og ta en periode som utvekslingsstudent. Det kan også være godt med ny input etter en periode på et lite tettsted. 

Hva er det beste med studiestedet?

- Uten tvil det sosiale samholdet. Du kan ikke sammenligne Oslo og Rena, men jeg vet hva jeg selv tenkte når jeg hørte Rena første gang. Rena vil overraske deg positivt! Du visste kanskje ikke at Rena hadde golfbane?