Language: NOR | ENG

- Jeg ønsket kompetanse innen digitalisering

Portrettbilde av Kristin Aldridge.

Kristin Aldridge er del av det første kullet som går Bachelor i ledelse og digitalisering. 

Kristin Aldridge er del av det første kullet som studerer Bachelor i ledelse og digitalisering.

Kristin er 23 år, og kommer fra Nittedal. Fra før har hun en Bachelor i sosialt arbeid, men hun ønsket seg mer kompetanse på organisasjons- og ledelsesfag. Derfor falt valget på Bachelor i ledelse og digitalisering på Rena.

- Jeg synes fagene så veldig spennende ut, og studiet virket oversiktlig. Utdannelsen er svært relevant og aktuell, og jeg skjønner godt hvorfor vi lærer om fagene vi gjør.

Fokus på digitalisering

Bachelor i ledelse og digitalisering er en ny bachelor som handler om hvordan den raske digitale utviklingen får konsekvenser for samfunnet. Du får lære om ledelse og digitalisering i et organisasjonsperspektiv.

- HINN startet med en Bachelor i ledelse og digitalisering for å kunne bidra til at dagens ledere skal være best mulig rustet til å møte den digitale utviklingen. Vi fokuserer på nye måter mennesker samarbeider på i en digital tidsalder, sier instituttleder Jens Petter Madsbu.

- Vi har hatt et særlig fokus på digitalisering, med temaer som digital ledelse, digitale arbeidsformer, digitaliseringsprosesser og digital kommunikasjon for å nevne noe, forteller Aldridge.

Har du lyst til å lære mer om hva digitalisering betyr for et framtidig arbeidsliv og for framtidens ledere, passer studiet for deg.

- Denne bachelorgraden passer for de som vil vite litt mer om hvordan man både kan bli en god leder, men også hvordan man skal være en god medarbeider og ansatt i arbeidslivet, mener Aldridge.

Innholdsbilde

Knyttet opp mot eksempler fra arbeidslivet

Det aller beste med bachelorgraden synes hun er at studentene får reelle eksempler fra arbeidslivet og får bruk for både egne og medstudenters erfaringer.

- I tillegg er flere av fagene oppgavesentrert slik at jeg kan bli med på frivillige oppgaveseminarer. Dette hjelper veldig slik at jeg forstår fagene enda bedre, forteller Aldridge.

- Mulighetene er neste uendelige

Studentene på Bachelor i ledelse og digitalisering lærer om hvordan organisasjoner fungerer og hvordan mennesker samhandler i arbeidslivet. Her er det perspektiver fra sosiologi, psykologi, økonomi og juss. Aldridge beskriver det som relevant, lærerikt og interessant.

- Mulighetene er nesten uendelige med denne utdannelsen fordi vi lærer litt om mange forskjellige temaer. Jeg kan for eksempel jobbe i ulike leder- og rådgiverstillinger. Studiet gjør deg klar for veldig mange stillinger, så her er det egentlig bare å velge og vrake, forteller Aldridge.

Bachelor i ledelse og digitalisering er en utdannelse som nærmest alltid er aktuell. Utviklingen går fort, og etter fullført bachelorgrad er det mange muligheter.

- Etter fullført bachelorgrad kan du fortsette på masterstudier og doktorgradsstudier ved HINN, og kanskje kan det lede fram mot en framtidig forskerkarriere? Studiet gjør deg også attraktiv for leder- og rådgiverstillinger i både private og offentlige virksomheter, sier Madsbu.

Går trolig videre på master

Kristins foreløpige plan etter fullført bachelorgrad er å ta Master i offentlig ledelse og styring for å få enda mer inngående kompetanse på dette feltet.

- Jeg har mange tanker om hva som kan være drømmejobben for meg personlig. Akkurat nå drømmer jeg om en stilling i offentlig sektor der jeg kan være med på å utvikle kvalitet og strategier innen høyere utdanning eller helse- og sosialsektoren.