Language: NOR | ENG

- Jeg har sikret meg økt kompetanse

Profildbilde av Knut Bjørnar Larsen.

Knut Larsen jobber som driftskoordinator. Han beskriver halvårsstudium i kunnskapsledelse som et veldig lærerikt og spennende studium. 

Halvårsstudium i kunnskapsledelse har endret hvordan Knut Bjørnar Larsen utøver sitt yrke. 

30-åringen jobber i dag som driftskoordinator. Han var allerede etablert i arbeidslivet da han begynte å studere ved HINN, men synes likevel det var veldig lærerikt.

- Jeg hadde et ønske om å utvikle meg som leder ved å supplere en praktisk ledererfaring med en formell utdanning.

Hva synes du om studiet i seg selv?

- Det er veldig lærerikt og spennende. Vi hadde besøk av noen eksterne forelesere som var veldig interessante å høre på. Jeg synes også det var spennende med meta-læringen, det å lære å studere og referere.

Halvårsstudium i kunnskapsledelse gir studentene ledelsesrelevant kunnskap om økonomistyring. I tillegg får studentene etterspurt kompetanse innen ledelse av kunnskapsorganisasjoner, og kunnskap om det å jobbe i en lærende og serviceinnstilt organisasjon.

Var det noe som overrasket deg ved dette studiet?

- Det var en del «selvfølgeligheter» som ble gått igjennom som jeg aldri har reflektert noe spesielt over. Når læreren forklarte det var det nesten som en bryter slo seg på.

Ledelse av læring, kompetanseutvikling, serviceutvikling i organisasjoner og økonomistyring er blant temaene som studiet gir studentene kunnskap om. Med andre ord vektlegger studiet ledelse av organisatorisk læring og kunnskapsutvikling.

Hva er drømmejobben?

- Hmm. Denne er vanskelig. Det hadde vært spennende å lede et eget firma en gang. I nær fremtid er jeg fornøyd med å utvikle meg som leder. Jeg ønsker å ta en bachelor innen ledelse på sikt, men det er en lang vei å gå.

Knut har fått mye ut av studiet, som han benytter i sin nåværende stilling.

Etter endt studie så har jeg fått økt forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og lærer. Jeg har også fått økt forståelse innen ledelse av servicemedarbeidere og ledelse generelt. Det viktigste for meg har vært økt kompetanse. Jeg jobber blant annet med opplæring av kundebehandlere på ett callsenter. Dette studiet har endret måten jeg gjennomfører opplæringen på.

Utveksling av erfaringer fra egen arbeidspraksis gjennom gruppearbeid og diskusjoner er en viktig del av undervisningen på studiet. Det stimuleres til kunnskapsoverføring mellom studentene og på tvers av yrkesgrener.

Vil du anbefale andre å bli studenter ved Høgskolen i Innlandet? Hvorfor/hvorfor ikke?

- Ja. Ut fra det jeg ser så er studiestedet veldig langt fremme innen digitalisering og har et godt tilbud på web og med samlingsbaserte studier.

Har du noen tips til nye studenter?

- Ikke drøy og utsett lesingen. Les litt hele tiden, så slipper du å lese deg i hjel den siste uken før eksamen. Du har ikke tid til å lese pensum på hjemmeeksamen, da blir det vanskelig å få tid til å sove og slikt.