Language: NOR | ENG

Hvordan er man en god leder i kriser?

Bilde av Caroline Aune og familien.

Caroline Aune bor på Rena med sine to barn. Der studerer hun Bachelor i beredskap og krisehåndtering. Foto : Lyckliga. 

Caroline Aune mistet sin kjære til det hun beskriver som "krigen i hodet". Nå studerer hun Bachelor i beredskap og krisehåndtering. 

Det var en onsdag i februar 2015 at livet stoppet opp for Caroline Aune. På ettermiddagen fikk hun telefon fra barnehagen og SFO om at barna ikke hadde blitt hentet av sin pappa. Mannen hennes hadde tjenestegjort i Kosovo, Afghanistan og Irak, men valgte selv å forlate livet. 

- Jeg håper at min historie kan hjelpe andre med å se at de trenger hjelp. Det kommer god læring ut av vår krise, og jeg håper den kan gi lærdom til andre med vanskelige tanker.

Stadig mer sikkerhet og beredskap

Carolines engasjement for andre pårørende fikk henne etter hvert inn på tanken om å studere. I et samfunn med det hun beskriver som stadig mer fokus på sikkerhet og beredskap følte hun at hun med sin historie ikke bare kunne bruke studiene til å komme seg videre personlig, men også hjelpe andre som har opplevd noe av det samme. Høsten 2018 begynte hun på samlingsbasert Bachelor i beredskap og krisehåndtering.

Kriseplaner og kalkulerer farer

Caroline er kun inne i sitt første av tre studieår, og på sikt trolig fem studieår. Hun kan mye, men ser også fram til å lære enda mer før hun er ferdigutdannet. Hva hun skal skrive bacheloroppgave om er et av flere valg hun må ta i årene som kommer.

- Alt virker veldig spennende så langt, men jeg ser spesielt fram mot å lære mer om hvordan man setter opp kriseplaner samt beregner og kalkulerer ut faren for spesifikke trusler. Hvordan er man en god leder i kriser? Dette er bare noe av det jeg gleder meg til å lære mer om.

- Flere ulike nødetater og bransjer presenterer egne erfaringer og case. Det blir ofte spennende diskusjoner og erfaringsutveksling, både blant studentene og med foreleserne. Jeg gleder meg rett og slett til disse samlingene, sier Caroline, som på sikt ønsker å jobbe i en mer operativ rolle, for eksempel som pårørendekontakt i Forsvraret.

Jobber med andre pårørende

Caroline har selv relevant erfaring fra Saniteten i Forsvaret under førstegangstjenesten, og har også fungert i denne rollen i Rena Leir i etterkant. Fra 2007 til 2009 var hun flyvertinne, hun har arbeidet i en barnehage,i en kafe og for Coca-Cola European Partners. Tragedien i 2015 kom til å forandre livet hennes. I 2016 engasjerte hun seg i organisasjonen Veteran møter Veteran som frivillig. Nå kombinerer hun studier med en stilling på 50 prosent som daglig leder i Hjemmesonen, som jobber for å gi pårørende tilhørighet, trygghet og anerkjennelse.

- Denne utdannelsen åpner mange dører, så jeg tror veien min blir litt til etter hvert.

Håper på praksis i Forsvarsdepartementet

Hun har bestemt seg for å fortsette på masterstudium. Drømmejobben er hun mer usikker på, men en lederrolle innen sikkerhet kan være aktuelt. Hun holder dørene åpne for både det offentlige og det private arbeidsmarkedet.  

- I løpet av utdanningen håper jeg å skaffe meg en praksisplass i Forsvarsdepartementet, slik at jeg kan finne ut om det er en organisasjon jeg kunne tenke meg å jobbe for. Forhåpentligvis får jeg til det høsten 2019, men jeg har muligheten alle tre årene siden studiet er samlingsbasert. Jeg stortrives på Rena og er strålende fornøyd med HINN, så det må veldig gode grunner til for at jeg velger nytt studiested når jeg skal ta master.

Operative roller

På studiet lærer Caroline blant annet om ulike lederroller og lederstiler. Mange i klassen jobber fullt ved siden av studiene, men enkelte kommer også rett fra videregående. Studiet passer for de fleste, mener hun.

- Det passer best for de som liker operative roller, og for de som har eller ønsker seg stillinger i for eksempel Forsvaret eller politiet. Men folk i sikkerhetsstillinger eller som jobber med HMS eller er ledere vil også ha stort utbytte av denne utdanningen. 

Trives godt på Rena

Caroline er nå 36 år gammel, og bor på Rena med sine to barn på åtte og ti år. Hun er født og oppvokst i Lørenskog kommune, men har bodd på Rena mer eller mindre sammenhengende i tretten år, avbrutt av opphold i Ålesund og Gjerdrum.

- Folk rundt meg har nok ønsket at jeg skulle studere sykepleie, men etter at jeg pratet med rådgiverne på HINN bestemte jeg meg for å studere beredskap og krisehåndtering. Samfunnet trenger personer med denne utdannelsen, så jeg tror det er gode muligheter til å bli ettertraktet på arbeidsmarkedet.