En svært relevant utdanning

Bilde av Ida Aurlien

Ida Aurlien er fornøyd med økonomistudiet hun tok ved Campus Lillehammer. 

- Jeg har bruk for det jeg lærte på studiet så å si hver eneste dag, sier Ida Aurlien, som studerte økonomi og administrasjon ved Campus Lillehammer. 

23- åringen fra Lillehammer gikk fra en bachelor i Økonomi og Administrasjon på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer til å jobbe i PwC, som er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere. I dette studentintervjuet forteller hun litt om hvorfor hun valgte studiet, hva hun jobber med nå og hvordan arbeidsmarkedet er.

Hvorfor valgte du studiet?

- Da jeg søkte på studiet ønsket jeg i første omgang å kun ta et årsstudium for å være bedre rustet til å søke på andre studier senere. I tillegg mente jeg at noe kunnskap om økonomi og administrasjon ville være nyttig uansett hva jeg kom til å gjøre i fremtiden. Men etter ett år på dette studiet trivdes jeg såpass godt med både fagene og selve studietilværelsen i Lillehammer at jeg valgte å ta en bachelorgrad i stedet.

Før hun startet på studiet hadde Ida et år der hun tok opp noen fag fra videregående og jobbet.

Hva jobber du med nå?

- I dag jobber jeg med revisjon hos revisjons- og rådgivingsselskapet PwC. Dette var en jobb jeg ble interessert i og ble informert om gjennom studiet i Lillehammer. PwC var innom høgskolen og fortalte om selve jobben og om mulighetene som nyutdannede innen økonomi og administrasjon hadde i arbeidsmarkedet.

I hvilken grad er utdanning din relevant for det du gjør nå?

- Økonomiutdanningen fra høgskolen i Innlandet - Lillehammer er svært relevant for den jobben jeg har i dag. Jeg har bruk for det jeg lærte på studiet så å si hver eneste dag.

Hvordan er arbeidsmarkedet?

- Dette vil nok variere litt fra sted til sted, men generelt sett vil jeg si at det er gode muligheter for å finne seg jobb etter endt utdanning innen økonomi og administrasjon. Med denne typen utdanning kan man være aktuell for mange ulike typer stillinger og man kan arbeide med eller innenfor alle mulige slags bransjer. 

Sist endret: .