- Et studium for alle i offentlig sektor

Bilde av Jeanette Jørgensen-Karlsen som noterer på en blokk.

Jeanette Jørgensen-Karlsen beskriver MPA-studiet på Lillehammer som utfordrende og lærerikt. 

Jeanette Jørgensen-Karlsen ønsket faglig og teoretisk påfyll innen offentlig sektor. Derfor startet hun på Handelshøgskolen i Innlandet. 

Jeanette er fra Ottestad. 29-åringen er utdannet sykepleier, og startet på Master i offentlig ledelse og styring (MPA 90 studiepoeng) høsten 2017 på Lillehammer.

 Hvorfor valgte du dette studiet?

- Jeg ønsket å få litt mer teoretisk forståelse for den sektoren jeg arbeider i. Til daglig jobber jeg i offentlig sektor, og derfor er en master i offentlig ledelse og styring veldig relevant. Jeg er utdannet sykepleier, og ønsket meg rett og slett litt mer teoretisk kompetanse.

Hva synes du om studiet så langt?

- Jeg synes det er veldig spennende. Vi lærer mye om kompleksiteten i det offentlige, samt forskjeller og likheter med det private. Jeg opplever det offentlige som en krevende sektor, der det nok er mer hensyn å ta med i betraktningene enn i det private.

Hva lærer dere om?

- Det første emnet jeg tok gikk på organisasjonsutforming i offentlig sektor. Nå har vi fokus på politikk, planlegging og partnerskaper. Det er veldig vidt det vi lærer om, og Lillehammer har et spesielt fokus på innovasjon.

Hva er det beste med studiet?

- Jeg synes det er veldig bra at studiet har studenter med ulike bakgrunner. Vi har studert mye forskjellig i fortiden, og bringer med oss ulike erfaringer. Da lærer vi ikke bare av å lese pensum og foreleserne, men også av hverandre. I tillegg er studiet veldig fleksibelt. Det er samlingsbasert, og lett å kombinere med jobb.

Hvordan er det sosiale miljøet på studiet?

- Dette er et studium som er samlingsbasert, så det blir litt annerledes enn om vi var på forelesninger hver eneste dag. Men vi har ofte store innleveringer, og har jevnlig kontakt med hverandre på sosiale medier i forbindelse med blant annet oppgaveløsning.

Noe som har overrasket deg ved dette studiet?

- Jeg er veldig positivt overrasket over hvor flinke foreleserne er. Det faglige nivået deres er veldig bra, og de viser til god forskning. Foreleserne har skrevet flere av lærebøkene, og er del av et ganske lite miljø der alle kjenner hverandre godt. Det er tydelig at det er et godt samhold internt i miljøet rundt foreleserne.

Jeanette profil

Hvem tror du dette studiet passer for?

- Jeg mener at det passer for alle som jobber i offentlig sektor, eller har ambisjoner om det. Men du kan også ha nytte av det om du jobber eller ønsker å jobbe i privat sektor. Du lærer om forskjellene, og mye er overførbart mellom de to sektorene.

Er det noen forkunnskaper som vil være nyttig å ha før studiestart?

- Personlig hadde jeg ingen spesielle forkunnskaper. Jeg er utdannet sykepleier, og måtte i starten jobbe veldig hardt. Men det gikk helt fint. Foreleserne ønsker at vi skal lykkes, og siden vi har så ulike bakgrunner tar de høyde for det i undervisningen også.

Hva skal du gjøre når du er ferdig?

- Jeg ønsker å fortsette å utvikle meg faglig, og bruke kunnskapen jeg opparbeider meg i den nåværende jobben jeg har i NAV.

Hvordan er arbeidsmarkedet og i hvilken grad tror du studiet gjør deg klar for arbeidslivet?

- Dette studiet er kjempenyttig å ha med seg. Det er vanvittig mange jobber i offentlig sektor, så det jeg lærer kan brukes til så mye. Jeg opplever arbeidsmulighetene som gode. Det gjelder ikke bare Østlandet, men hele landet.

Helt kort. Hvilke tre adjektiv vil du bruke til å beskrive studiet?

- Utfordrende, lærerikt og bevisstgjørende.

Sist endret: .