Language: NOR | ENG

- Stå på litt ekstra i studietiden

Martin Storberget under prisutdelingen der han fikk stipend for beste bacheloroppgave.

Martin fikk utdelt Velg Skogs stipendpris av landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto : Norskog. 

Tidligere Evenstad-student Martin Storberget har fått Velg Skogs stipendpris. Nå jobber han som skogkonsulent i NORTØMMER i Elverum.

Martin kommer opprinnelig fra et nå nedlagt småbruk i Sørskogbygda litt utenfor Elverum. Jakt, skog og friluftsliv har alltid vært av stor interesse, så da han var ferdig med bygg og anlegg på videregående var det naturlig å starte på Bachelor i skogbruk ved Høgskolen i Innlandet studiested Evenstad høsten 2016. 

- Jeg var på utkikk etter en fremtidsrettet næring med gode jobbmuligheter. For meg var det også viktig å velge en utdannelse der jeg kunne kombinere forelesninger med å være ute i skog og mark.

Skrev oppgave for fremtidig arbeidsgiver

Utmerkelsen for beste bacheloroppgave og 25.000 kroner i stipend fikk han rett før jul for å ha skrevet en oppgave med betydelig relevans for skognæringa. Han gjennomførte en analyse av driftspris, og om den var for høy eller lav.

- Jeg tok kontakt med NORTØMMER for å høre om de ville finne ut noe spesifikt og om jeg kunne analysere noe for dem. Jeg leste meg opp og gjorde meg noen egne tanker rundt tematikken, og så nærmere på hva som var forsket i før. Da fant jeg ut at det ikke var mye litteratur knyttet til emnet.

Ros fra juryen

I juryens begrunnelse heter det at resultatene i oppgaven kan bidra til mer presis prissetting på hvert enkelt driftsoppdrag og/eller til høyere driftspriser til fordel for entreprenørene.

- Jeg hadde hørt om utmerkelsen før jeg begynte å skrive, noe som ga meg en ekstra motivasjon. I tillegg ønsket jeg å gi et godt inntrykk til det jeg så på som en mulig fremtidig arbeidsgiver.  Dette er en næring der man må være litt frempå selv og skaffe gode kontakter i studietiden.

Bygget CV i studietiden  

Selv var Martin det han beskriver som en aktiv student. Tidlig peilet han ut NORTØMMER som en mulig fremtidig arbeidsgiver. I løpet av studietiden var han på eget initiativ sommervikar der hver sommer, i tillegg til å skrive bacheloroppgave for virksomheten. 14. oktober 2019 begynte han der som skogkonsulent.

- Jeg sendte inn en åpen søknad i september 2019, så jeg var litt heldig. Men vi kjente godt til hverandre fra før, så etter noen møter kapret jeg drømmejobben. 

Følger opp entreprenørene

I stillingen som skogkonsulent i NORTØMMER fungerer han i praksis som entreprenør-oppfølger, slik at de skal få høyest mulig verdi ut av hver enkelt stokk, slik at skogeier og NORTØMMER får best mulig betalt.

- Allerede under arbeidet med bacheloroppgaven ble jeg kjent med mange av entreprenørene. Nå følger jeg opp de som skal hogge skogen slik at de gjør en best mulig jobb.

- Stå på litt ekstra

På Evenstad lærte Martin om alt fra den grunnleggende økologien til det å planlegge skogsdrift. Det lille, men gode miljøet på studiestedet er noe han trekker fram som en stor fordel. Kullet besto av ca. 15 studenter der alle kjente alle, og der de også hadde et nært forhold til foreleserne.

- Mitt beste råd for å lykkes i denne bransjen er å stå på litt ekstra i studietiden. Man er ikke utlært når man er ferdig på Evenstad, men det jeg lærte der var veldig relevant for arbeidslivet. Bruk de tre-fire ukene på sommeren til å vise deg fram og bygge CV, og skaff deg sommerjobb et sted der du kan tenke deg å jobbe. De aller fleste i mitt kull har fått seg jobb siden de var litt frampå.